Vihreät Naiset vaatii hallituksen elvytyspaketin ilmasto- ja sukupuolivaikutusten arviointia. Järjestö huomauttaa, että kaikki puolueet ovat korostaneet sitä, että talouskriisin hoitaminen pitää kytkeä vahvasti ilmastokriisin hoitamiseen.

– Suomessa kannattaa ottaa mallia USA:n elvytyspaketista. Siellä uuden presidentin ehdotus 800 miljardin dollarin elvytyspaketista vähentäisi kasvihuonekaasujen määrää yli 61 miljoonalla tonnilla vuosittain, huomauttaa Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen. – Myös meillä kaivataan selkeitä verohelpotuksia ja kannustimia uusiutuvalle energialle kuten tuulivoimalle ja metsäenergialle, toteaa Järvinen. Lisäksi elvytyspaketilla tuettavien rakennushankkeiden ilmastovaikutukset tulee arvioida.

Vihreät Naiset vaatii myös sukupuolivaikutusten arviointia elvytyspaketille. Vaikka talouden taantuma on viime kuukausina koetellut ankarasti erityisesti miesvaltaisia aloja kuten rakennus- ja konepajateollisuutta, ei hallituksen elvytyspaketin kohdentamisessa tule unohtaa tasa-arvonäkökulmaa ja naisvaltaisia aloja.

– Valtion tulee osoittaa rahaa kunnille sellaisiin elvytystoimiin jotka kohdentuvat suoraan naisvaltaisille palvelualoille sekä ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, huomauttaa Järvinen.

Vihreät Naiset on Vihreiden valtakunnallinen naisjärjestö.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja
Heli Järvinen
GSM 050 512 1736