Vihreät Naiset vaativat, että yliopistojen ydintehtävät hoidetaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilöstöllä ja perusteettomat määräaikaiset työsuhteet vakinaistetaan.

Yliopistoissa on työttömyysuhan alla suuri ja hiljainen joukko akateemisia hankepätkätyöläisiä. Yliopistojen rahoitusmallin muuttuessa ja Opetusministeriön hankerahoituksen päättyessä pätkätyöläisten työuran katkeaminen on yhä todennäköisempää.

Työsuhteita on surutta ketjutettu vuodesta ja hankkeesta toiseen. Määräaikaisen työsuhteen perusteluksi riittää lain mukaan maininta projektiluonteisesta työstä. Käytännössä suuri osa näistä määräaikaisista työntekijöistä on vastannut myös yliopiston perustoiminnoista, kuten opetuksesta, kehittämistyöstä ja henkilöstökoulutuksesta. – Pahimmassa tapauksessa työntekijöiden työsuhteet joutuvat katkolle raskauden tai vakavan sairauden aikana, toteaa Anita Honkala Vihreistä Naisista.

Perustehtävistä ja kaikista osaajista huolehtiminen kuuluu myös työnantajana toimivalle yliopistolle, joka juhlapuheissaan haluaa saavuttaa kansainvälisen huipputiedeyliopiston statuksen. On osoitettu, että työyhteisön hyvinvointi ja menestys edellyttävät molemminpuolista sitoutumista, avointa viestintää ja yhteisiä tavoitteita. Näiden asioiden kehittäminen on myös Oulun yliopistolle suuri haaste. Huippuyliopistossa on harjoitettava älykästä, tasavertaista ja kauaskatseista henkilöstöpolitiikkaa.

Lisätietoja:

Anita Honkala
GSM 050 326 2485