Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen ja Vihreän miesliikkeen puheenjohtaja Jukka Relander iloitsevat siitä, että pääministeri Matti Vanhanen on käynnistänyt keskustelun lapsiperheiden aseman parantamisesta.

”Tässä ajassa ja taloudellisessa tilanteessa on tärkeää selvittää, miten lapsiperheiden köyhyysloukku saadaan purettua. Pääministerin ulostulo on tärkeä, sillä lapsiperheiden etuuksia ei ole juurikaan parannettu 15 vuoteen, toteaa Järvinen.

Siitä huolimatta järjestöt eivät lämpiä Vanhasen esittämälle perheverotukselle. ”Perheverotuksen ongelmana on se, että se suosii isotuloisia perheitä, sitoo pienituloisen puolison kotiin eikä kannusta työntekoon,” toteaa Järvinen.

Järvisen ja Relanderin mielestä tasapuolisempia ja kannustavampia vaihtoehtoja lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi ovat kunnallisen ansiotulovähennyksen porrastus lasten lukumäärän mukaan tai verotuksen lapsivähennys, joka poistettiin 1990-luvun laman jälkeen. Näiden etuna perheverotukseen on se, että ne kohdistuisivat myös yksinhuoltajille.

”Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmän täytyy arvioida, olisiko lapsivähennys tai kunnallisen ansiotulovähennyksen porrastus lasten lukumäärän mukaan toimivampi keino auttaa kaikkein pienituloisimpia perheitä ja yksinhuoltajia”, Jukka Relander ehdottaa.

Aikaisemmin käytössä ollut lapsivähennys oli suuruusluokaltaan noin 2000 euroa vuodessa.

Lapsiperheiden tulokehitys on ollut hyvin erilaista. Samaan aikaan kun suurin osa lapsiperheistä on päässyt osalliseksi myönteisestä taloudellisesta kehityksestä, tulokehitys on ollut heikkoa yksinhuoltajaperheissä, suurissa lapsiperheissä sekä alle kolmivuotiaiden lasten perheissä. Taloudellista eriarvoistumista selittävät sekä työmarkkinatilanne että vähimmäisetuuksien tason jälkeenjääneisyys.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja
Heli Järvinen
GSM 050 512 1736

Vihreän miesliikkeen puheenjohtaja
Jukka Relander
GSM 050 321 5632