Vihreät Naiset haluavat turvata imetyksen vertaistuen. Suomessa syntyi  viime vuonna 59 500 lasta. Vauvojen äidit ovat tietoisia imetyksen  eduista sekä lapselleen että itselleen ja yli 95 äideistä aloittaa  imetyksen. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee täysimetystä puolen vuoden ikään asti ja osittaisimetystä vuoden ikään saakka.  Kuitenkin vain yhtä prosenttia kuuden kuukauden ikäistä suomalaisvauvoista imetetään täysin ja vain 51 prosenttia osittain; Suomen luvut ovat Pohjoismaiden alhaisimmat.

Vuodesta 1997 toiminut Imetyksen tuki ry on alansa ainoa  vertaistukijärjestö Suomessa. Valtakunnallinen vertaistuki on vaarassa päättyä, mikäli yhdistyksen ylläpitämä imetystukipuhelin joutuu  lopettamaan toimintansa vuoden lopussa. Näin käy ellei  Raha-automaattiyhdistys myönnä yhdistykselle kohdennettua  toiminta-avustusta. Toiminnalle kaivataan kuitenkin jatkoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut vertaistuen edistävän  imetystä ja kansanterveyttä ja vuoden alussa vahvistettu neuvola-asetus myös edellyttää imettävän äidin tukemista.

Imetystukipuhelin päivystää noin kaksi tuntia eri vuorokaudenaikoina  päivittäin. Puhelimitse annettavan vertaistuen lisäksi yhdistys  ylläpitää imetystukiryhmiä 50 paikkakunnalla. Se myös jakaa tietoa, vastaa äitien kysymyksiin ja kuuntelee imetyspettymystarinoita keskustelufoorumillaan. Imetyksen tuki oli myös ensimmäisen suomenkielisen sikainfluenssaa ja imetystä käsittelevän ohjeistuksen laatimisen takana.

Yhdistys ei halua eikä yritä korvata lakisääteisiä terveyspalveluita vaan potilasjärjestöjen tapaan jakaa vertaistukea – äideiltä äideille. Imetyksen tuki on ennaltaehkäisevää ja kansanterveyttä edistävää toimintaa, jota ei resursoida tarpeeksi. Tänä vuonna sekä puheluyritysten että tukiäitien vastaamien puheluiden määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Vertaistukea tarvitaan myös ensi vuonna.

Lisätietoja:

Helsingin Vihreät Naiset
Eveliina Lindell
eveliina.lindell@vihreat.fi