Kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja Heli Järvinen vaatii kiintiöitä kunnallisten toimielimien puheenjohtajatehtäviin. Myös työryhmiä ja ohjausryhmiä perustettaessa on huomioitava sukupuolten välinen tasa-arvo.

”Se, ettei naisten osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon edelleenkään vastaa naisten ja miesten osuuksia väestöstä, on demokratian kannalta ongelmallista. Nyt on korkea aika ottaa askel eteenpäin, ja toteuttaa 40 prosentin kiintiöt molemmille sukupuolille yhteenlasketusti kunnanhallitusten, valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajatehtäviin ”, Järvinen vaatii.

Naisten osuus valtuustossa on jatkuvasti kasvanut, ja nyt heitä on 36,7 prosenttia valtuutetuista. Tasa-arvolain vaatima molempien sukupuolten 40 prosentin edustus välillisesti valittavissa kunnallisissa toimielimissä on ennakkoluuloista huolimatta toiminut hyvin. Siitä huolimatta naisten osuus kunnallisten toimielinten puheenjohtajatehtävissä on puutteellinen: Valtuustojen puheenjohtajista vain 27 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista vain 21 prosenttia on naisia.

Lisätietoja:

Heli Järvinen
050 512 1736