Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa ja kuntien kaikessa toiminnassa. Tampereelle kokoontunut Vihreiden naisten kevätkokous korosti kuntien roolia tasa-arvon edistämisessä.

– Se, minkälaisia koulutusmahdollisuuksia on saatavilla, ja miten sosiaali- ja terveyspalveluita tarjotaan, vaikuttaa eri tavoin niin naisten ja miesten, kuin tyttöjen ja poikienkin elämään ja tulevaisuuteen, sanoo Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivainen. Kunnilla on myös keskeinen vaikuttamisen mahdollisuus työnantajana, sillä kuntien työntekijöistä enemmistö on naisia. Tasa-arvoisella henkilöstöpolitiikalla voidaan edesauttaa työntekijöiden työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja perheiden hyvinvointia.

Euroopan kuntajärjestöt ovat laatineet peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. – Tampereen valtuusto hyväksyi peruskirjan kokouksessaan keskiviikkona, ja päätti, että sen periaatteet otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, iloitsee varavaltuutettu Mervi Janhunen.

Peruskirjan keskeinen vaatimus on saada niin lainsäädännössä kuin erilaisissa sopimuksissakin olevat tasa-arvotavoitteet todeksi ja käytäntöön.

Peruskirja kattaa ne periaatteet, joilla kunnat voivat edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvoa voidaan vahvistaa mm. lisäämällä ja parantamalla naisten osallistumismahdollisuuksia, ehkäisemällä väkivaltaa ja vahvistamalla kestävää yhdyskuntakehitystä.

Hyväksymällä peruskirjan kunnat ja maakunnat voivat vapaaehtoisesti edistää naisten ja miesten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Maakuntahallituksen varajäsen Minna Sorsa vaatii, että myös Pirkanmaan liitossa tulee avata keskustelu peruskirjan hyväksymisestä maakunnan tasolla.

Peruskirja auttaa tasa-arvolain käytännön toteutuksessa sekä tarkasteltaessa kunta- ja palvelurakenteen muutosten vaikutuksia naisten ja miesten tasa-arvoon.

Asiakirjan ovat hyväksyneet ainakin Uudenmaan liitto, Turku, Kuopio, Vantaa, Helsinki, Vaasa, Kaarina, Espoo, Lahti, Salo, Oulu ja Tampere.

Lisätietoja:

Irene Roivainen
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
GSM 040 519 9956