Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä vain 14,1 prosenttia on naisia. Vihreät Naiset vaatii, että tilanne pitää korjata sukupuolikiintiöillä.

– Valtioenemmistöisissä yhtiöissä naisten osuus hallituksen jäsenistä on noin 40 prosenttia. Valtio-omistajan määrätietoinen toiminta on edistänyt tasa-arvoa ja avannut naisille ovia, jotka ovat olleet heiltä aiemmin suljettuja. Tasa-arvolle ei siis ole tässä tapauksessa estettä, toteaa Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen.

Norjassa pörssiyhtiöiden hallitusten kiintiöt on otettu käyttöön kaksi vuotta sitten, ja päteviä naisia on riittänyt hallituksiin.

– Kun kuntien elimissä otettiin sukupuolikiintiöt käyttöön vuonna1995, pelättiin osaamisen ja innostuksen vähenevän, kuten nytkin yritysten kohdalla. Silti kokemukset kiintiöistä ovat olleet myönteisiä ja päätöksentekoon on moniin lautakuntiin saatu laaja-alaisemmin ajatuksia sekä palveluiden käyttäjänäkökulmaa, sanoo Järvinen.

Vihreät naiset ovat vaatineet jo aiemmin, että kiintiökäytäntö pitäisi ottaa käyttöön kuntien puheenjohtajistossa, sillä edelleenkin lautakuntien ja muiden kunnallistoimijoiden puheenjohtajista 79 prosenttia on miehiä.

– Kyse on tasa-arvon ja osallistumisen lisäämisestä.  YK:n kansallisen naistenrahaston Unifemin tuoreen raportin mukaan naiset tekevät 66 % maailman työstä, tuottavat puolet ruoasta, mutta ansaitsevat vain 10 prosenttia kaikista tuloista ja omistavat vain 1 % omaisuudesta. Naisten osallistumista pitää siis edistää kaikilla tasoilla, kannustaa Järvinen.

Vihreät Naiset esitti asian ottamista mukaan Vihreiden poliittiseen ohjelmaan puoluekokouksessa lauantaina Turussa.

Lisätietoja:

Heli Järvinen
Vihreiden Naisten puheenjohtaja
GSM 050 512 1736
_______________________________________________