img_4377.JPGVihreät Naiset on huolissaan maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksista opiskella kieltä heille sopivalla tavalla. Vihreiden Naisten järjestämällä Menestyvät maahanmuuttajanaiset –kiertueella tuli toistuvasti ilmi, että osa maahanmuuttajanaisista kokee kielen opiskelun ongelmalliseksi ryhmissä, joissa on sekä miehiä että naisia. Vihreät Naiset vaatii maahanmuuttajanaisille entistä enemmän mahdollisuuksia opiskella kieltä naisryhmissä. Opetuksessa on myös otettava paremmin huomioon maahanmuuttajanaisten omat lähtökohdat.

– Naisten omissa kieltenopiskeluryhmissä opiskelu voidaan järjestää naisten tarpeista lähtien, esimerkiksi lähtemällä liikkeelle kotiin ja lapsiin liittyvän sanaston oppimisesta, sanoo Vihreiden Naisten maahanmuuttotyöryhmän puheenjohtaja Maija Airas-Hyödynmaa. Omista tarpeista lähtevä opetus myös lisäisi naisten kiinnostusta kielenoppimiseen. Entistä useammat kävisivät todennäköisesti kielikurssin loppuun. Lisäksi naisryhmille opetusta voitaisiin antaa paremmin sellaisina aikoina ja sellaisissa paikoissa, jotka helpottavat naisten osallistumista kielenopetukseen – esimerkiksi päiväkodin tai koulun yhteydessä. Vaikka Vihreät Naiset eivät yleisesti kannata opetusryhmien jakamista sukupuolen mukaan, on maahanmuuttajanaisten kohdalla otettava huomioon se, mikä on tärkeintä: maahanmuuttajataustaisten naisten kielenoppiminen on keskeistä heidän kotoutumiselleen ja siksi sitä on tuettava nykyistä paremmin.

Vihreät Naiset pitää tarpeellisena valmisteilla olevaa kotoutumislakia myös maahanmuuttajanaisten kielenoppimisen vuoksi. Uuteen lakiin sisältyvä osallisena Suomessa –kokeiluhanke tarjoaa mahdollisuuden juuri vaikeimmin tavoitettavien naisten kuten heikon kielitaidon omaavien kotiäitien kielenopetukseen satsaamiseen. Kielen osaaminen mahdollistaa myös osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan. Vihreät Naiset toivookin, että kokeilu tältä osin toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja laajamittaisena.

Lisäksi Vihreät Naiset vaatii, että maahanmuuttajille suunnatun kieltenopetuksen tuloksellisuutta ja eri menetelmien vaikuttavuutta arvioidaan, jotta resurssit saadaan kohdennettua mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja Maija Airas- Hyödynmaa
gsm 040-7560761