heli_jarvinen_nettikoko.jpgVihreät Naiset haastaa suomalaiset miesjärjestöt mukaan kampanjoimaan vanhempainvapaiden tasaisemman jaon puolesta ja kannustamaan isiä vanhempainvapaille. Vihreät Naiset vaatii, että valtion talousarvioon vuodelle 2011 on sisällytettävä myös vanhempainvapaiden tasaisempaan jakoon tarvittava rahoitus.

”On käsittämätöntä, että asiaan ei tässäkään budjetissa ole varattu rahoja vaan pääministeri Kiviniemi piiloutuu web_minna_1_esite-kapea-copy.jpgvanhempainvapaatyöryhmän selän taakse”, jyrähtää Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen Tampereella. ”Vanhempainvapaiden tasaisempi jakaminen ja isän vapaiden lisääminen on ollut naisjärjestöjen tavoitteena vuosikausia, mutta asia tuntuu edistyvän kovin hitaasti”, Järvinen jatkaa.

Vihreät Naiset korostaa, että lapsella on oltava oikeus molempiin vanhempiinsa varhaislapsuudesta alkaen. Budjetissa mainitaan tavoite nostaa isien osuutta vanhempainpäivärahoista 4,2%:sta (vuonna 2000) 7,2%:in (2011). ”Tavoite on oikeansuuntainen, mutta se ei toteudu ilman panostusta sekä asennekasvatukseen että tiedottamiseen,” toteaa Vihreiden Naisten hallituksen jäsen Minna Sorsa. ”Erityisesti miesjärjestöt ja miesliike ovat avainasemassa isien rohkaisemisessa vanhempainvapaalle,” Sorsa haastaa.

Vihreiden Naisten tavoitteena on sekä vanhempainvapaiden työnantajakustannusten tasaaminen että vanhempainvapaiden korvamerkitseminen molemmille vanhemmille 5+5+5 -mallilla.

Lisätietoja:
Heli Järvinen GSM 050 512 1736
Minna Sorsa GSM 050 462 7379