Presidentinlinna täyttyi aamulla 31.8.2010 iloisista ja sopivasti jännittyneistä naisista. Edessä oli Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n hallituksen audienssi tasavallan presidentti Tarja Halosen luona. Presidentin kättelyn ja linnan kuuluisan mehutarjoilun jälkeen keskustelu alkoi vilkkaana.

 

NYTKIS ry:n hallitus tasavallan presidentin vieraana 31.8.2010

 (Kuva copyright © Tasavallan presidentin kanslia)

 

NYTKIS ry:n puheenjohtaja Minna Sirnö nosti keskusteluun muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan, jonka vastustaminen on ollut naisjärjestöjen toiminnan keskiössä jo vuosikymmeniä. Erityisesti huolta herätti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimintaohjelman rahoitus, jota ei ole korvamerkitty hallituksen budjettiesitykseen. Toinen ajankohtainen aihe oli perhevapaajärjestelmän uudistaminen, jota sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä parhaillaan pohtii. Seurueessa vallitsi yksimielisyys siitä, että järjestelmä kaipaa remonttia, onhan se pääosiltaan 1980-luvulla suunniteltu.

 

NYTKIS onnitteli presidentti Halosta tuoreesta YK-nimityksestä kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajaksi ja toivoi, että presidentti pitää edelleen esillä naisnäkökulmaa ilmastonmuutoskeskustelussa. Presidentti Halonen totesi, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon on nimittänyt ennätysmäärän naisia YK-tehtäviin. Kovasti toivottiin, että pääsihteerin hyvä ote jatkuu myös vasta perustetun UN Women –instituution käynnistämisessä ja erityisesti sen rahoituksen turvaamisessa. Tähän tarvitaan panostusta myös YK:n jäsenvaltioilta, mukaan lukien Suomelta.

 

Presidentinlinnan portaita asteli alas tyytyväinen joukko. Syvällinen, mutta eloisa keskustelu vallasta, vallattomuudesta ja tasa-arvon tilasta oli hyvä startti sateiseen syyspäivään.

 

Linkki Tasavallan presidentin kanslian tiedotteeseen.