Vihreät Naiset kannustaa naisia keskinäiseen yhteistyöhön ja toistensa tukemiseen niin työ- kuin yksityiselämässä. Syyskokouksensa 16.10. Piikkiössä pitänyt Vihreät Naiset ry vaatii, että naisvaltaisilla aloilla on tartuttava työntekijöiden pahoinvointiin.

– On kiinnitettävä huomiota siihen, minkälainen toimintakulttuuri naisvaltaisilla aloilla vallitsee, ja edistääkö se työntekijöiden hyvinvointia, sanoo syyskokouksen puheenjohtajana toiminut kaupunginvaltuutettu Elina Rantanen Turusta. – Avoimuus on avainsana, jotta piilevät työilmapiiriä vahingoittavat prosessit saadaan lausuttua julki ja niihin voidaan tietoisesti puuttua, Rantanen jatkaa.

Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Anita Birstolin korostaa yhteistyöverkostojen merkitystä naisten keskuudessa. – Kilpailua työelämässä on vaikeaa välttää, mutta miehiltä voisi ottaa mallia työelämän verkostoitumisessa, Birstolin toteaa. – Naiset ovat hyviä tukemaan toisiaan arjessa, mutta työelämässä vahvat yhteistyöverkostot ovat vasta rakenteilla, Birstolin jatkaa.

Vihreät Naiset kannustaa naisia luomaan hyväsiskoverkostoja, jossa toiminta on avointa ja suoraa. Vihreät Naiset näkee hyväsiskoverkostot kannustavina ja solidaarisina naisten yhteistyöverkostoina, joissa yhden menestyminen ei ole muilta pois. Vihreät Naiset korostaa, että positiivinen yhteistyö mahdollistaa myös hiljaisen tiedon välittymisen: arvokasta ei-sanallista tietämystä, joka karttuu ihmisille toiminnallisen kokemuksen kautta, on mahdotonta oppia kokousmuistiota lukemalla.

Vihreät Naiset painottaa, että on kaikkien ilo ja etu, kun naisenergia synnyttää synergiaa.

Lisätietoja

Elina Rantanen
gsm 050 342 3279

Anita Birstolin
gsm 050 408 7431