Heli Järvinen pöyristyi työeläkejohtajien uusista etuisuuksista

Kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) jätti kirjallisen kysymyksen koskien suurien työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman johdolle myönnettyjä uusia palkitsemisjärjestelmiä. Yhtiöiden johtajille on tämän vuoden aikana sorvattuja uusia palkitsemisjärjestelmiä vanhojen jäädessä edelleen voimaan.

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan suurimpien työeläkeyhtiöiden tavoitteet rahastojensa tuotoksi vuosina 2005 – 2009 oli 5,82 prosenttia. Kumpikaan yhtiöistä ei tavoitteeseensa päässyt, vaan tuotot jäivät alle viiden prosentin. Johdon palkat ja palkkiot nousivat kyseisellä aikavälillä Varmassa melkein 50 prosentilla ja Ilmarisessakin yli viidellä prosentilla. Palkkioita hyvästä liikkeenjohtamisesta yhtiöiden johtajat nostivat myös vuonna 2008, jolloin niiden eläkerahastojen tuotot olivat yli 15 prosenttia tappiolla.

– Samaan aikaan johtajien etuisuuksien parantumisen kanssa puheet eläkeiän nostosta eläkejärjestelmän kestävyyden lisäämiseksi tuntuvat ihmisistä epäoikeudenmukaisilta, sanoo Järvinen.

Järvisen mielestä puheiden, kestävyysvajeen ja palkkiojärjestelmien sekä etuisuuksien lisäämisen välinen ristiriita on ilmiselvä ja lisää epäoikeudenmukaisuutta. Järvinen penääkin vastausta siihen kuinka työeläkeyhtiöiden palkkiojärjestelmien kehitystä voisi maltillistaa ja sitoa entistä enemmän eläkerahastojen tuottoon.

Lisätiedot:
Heli Järvinen
p.050 512 1736