Vihreät kaipaa sukupuolikiintiöitä myös kuntien puheenjohtajistoon sekä pörssiyhtiöiden hallituksiin. Norjassa pörssiyhtiöiden hallitusten kiintiöt on otettu käyttöön kaksi vuotta sitten, Ranskassa kiintiölakiesitys on parhaillaan senaatin käsiteltävänä.

– Määrätietoinen toiminta on edistänyt tasa-arvoa valtio-omisteisten yritysten hallituksissa ja avannut naisille ovia, jotka ovat olleet heiltä aiemmin suljettuja. Tätä työtä pitää jatkaa. Kun kuntien elimissä otettiin sukupuolikiintiöt käyttöön 15 vuotta sitten, pelättiin osaamisen ja innostuksen vähenevän. Toisin kuitenkin kävi, totesi kansanedustaja Heli Järvinen Vihreiden ryhmäpuheessa.

Tasa-arvon edistämisessä yksi suurimmista tehtävistä on lisätä pienen lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa ja tasata vanhemmuuden kustannuksia. Vihreät esittää ns. 6 + 6+ 6 – mallia, jossa kuusi kuukautta vanhempainvapaista kiintiöidään synnyttäneen äidin, kuusi toisen vanhemman käyttöön ja kuusi vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi.

– Koska isän jääminen vanhempainlomalle tai hoitovapaalle on edelleen poikkeus, jota hyödyntää vain vajaat 7 prosenttia isistä, ansaitsevat molemmat vanhemmat oman korvamerkityn osuutensa vanhempainvapaasta. Molempien vanhempien osallistuminen lasten hoitoon ja kotitöihin on kannattava sijoitus niin lasten, vanhempien, parisuhteen kuin tasa-arvonkin kannalta.

Perusoikeuksia kunnioittavassa maassa avioliittoinstituution on oltava tasa-arvoinen. Vihreän eduskuntaryhmän mielestä samaa sukupuolta olevien parien on saatava oikeus avioliittoon ja heidän lastensa oikeudet on turvattava.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa:
http://www.vihreat.fi/node/5463

Lisätiedot:
Heli Järvinen
GSM 050 512 1736