Vanhempainvapaatyöryhmä asetettiin suurin odotuksin. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Suomessa vanhempainvapaat ja niiden kustannusten jakaminen eivät toteudu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Jotta lapsella olisi oikeus molempiin vanhempiinsa, ja jotta vapaat ja niiden kustannukset jakaantuisivat tasapuolisemmin, isät ansaitsevat oman korvamerkityn osuutensa vanhempainvapaasta kuitenkin niin, ettei äidin osuutta kavenneta.

Esimerkiksi Islannissa 3 kuukauden korvamerkintä on saanut yli 80 prosenttia isistä käyttämään oikeuttaan olla lapsen kanssa, kun Suomessa vastaava määrä on alle 7 prosenttia. Siksi monet järjestöt, myös Vihreät pitävät tavoitteena mallia 6 + 6 + 6, jossa molemmille vanhemmille räätälöidään 6 kuukautta ja ylijäävän puolivuotisen vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

Vanhempainvapaatyöryhmä ei ole päässyt vielä minkäänlaisiin ehdotuksiin. Päinvastoin sen työ tuntuu olevan pahasti solmussa, koska se on laajentanut työn koskemaan kaikkea mahdollista ja mahdotonta: adoptiolapsia, kouluikäisten kotihoitomahdollisuuksia, korvaustason muutostarpeita ja työurien pidentämistä.

Kaikki esiin nostetut asiat nostaisivat kuluja miljardeilla ja tekisivät ne mahdottomiksi toteuttaa. Työryhmän piti saada työnsä valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, mutta nyt se anoo lisäaikaa ensi vuoden maaliskuuhun asti!

Tässä tilanteessa ei auta lisäaika, vaan työryhmän pitäisi palata perusasioihin. Kun nyt perhevapaat jakautuvat suurin piirtein kuukausina: 4,2 kk äidille, 1,25 – 2 kk isälle ja 6,3 kk yhteisesti jaettavaksi, näiden kuukausien uusjako ei maksaisi yhtään lisää! Kun isät pitäisivät vapaita suuremman osan, kustannukset jakautuisivat automaattisesti nykyistä tasaisemmin. Samalla työryhmä voisi tehdä esityksen vapaiden lisäämisestä asteittain kohti 6 + 6 + 6 – mallia.

Mitään konkreettista ei kuitenkaan ole vielä saatu aikaan. Mitä pidemmälle vanhempainvapaatyöryhmän työ edistyy, sitä vaatimattomammaksi käyvät odotukset sen tulosten suhteen.

Lisätietoja:

Heli Järvinen,

GSM 050 512 1736