Vihreät Naiset vaatii lasten kotihoidon tukijärjestelmän kokonaisuudistusta. Kotihoidon tuki ei saa muodostua pienten lasten äideille köyhyysloukuksi.

Vihreät Naiset vaatii, että osa kotihoidon tuesta tulee korvamerkitä lapsen toiselle vanhemmalle niin kuin vanhempainvapaidenkin suhteen on esitetty. Järjestelmän tulisi myös mahdollistaa paremmin osa-aikainen työnteko ja kotihoidon tukea pitkäaikaisesti käyttäville tulisi suunnata ennakoivia työvoimapoliittisia toimia jo tukijakson loppupuolella.

Lähes kaikki pienten lasten äidit ovat Suomessa lyhyen aikaa kotihoidon tuen varassa. Pitkään kotihoidon tukea käyttävät kuitenkin tuoreen tutkimuksen mukaan useimmin ne äidit, joiden työura on niukka ja työllistyminen on vaikeaa, toteaa Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Henna Hakkarainen. – Näistä äideistä jopa 40% jää kotihoidon tuen päättymisen jälkeen työttömäksi.

Kotihoidon tuki on nykyisellään kankea järjestelmä ja on osoittautunut, että se köyhdyttää nimenomaan naisia. Esimerkiksi Norjassa kotihoidon tukea voidaan nostaa osittaisena ja lapsi voi olla samalla osa-aikaisessa päivähoidossa. Suomessa käytössä oleva osittaisen hoitovapaan järjestelmä on käytännössä mahdoton muille kuin vakituisessa työsuhteessa jo ennen lapsen syntymää oleville vanhemmille, joita kotihoidon tukeen liittyvä köyhyysloukku ei myöskään samalla tavalla uhkaa.

– Suomeen tulisi saada Norjan mallin mukainen mahdollisuus joustavampiin osa-aikaisiin ratkaisuihin. Tämä parantaisi pienten lasten äitien työllisyystilannetta, vähentäisi heidän taloudellista ahdinkoaan ja helpottaisi siirtymistä takaisin työmarkkinoille kotihoitojakson jälkeen, toteaa Vihreiden Naisten hallituksen varajäsen, kansanedustajaehdokas Minna Sorsa Ylöjärveltä.

Lisätietoja:

Henna Hakkarainen

Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja

GSM 040 594 1379

Minna Sorsa

Vihreiden Naisten hallituksen varajäsen

GSM 050 462 7379