Vihreät Naiset: Hyvä Homma -blogi ja VN-EVA -verkosto


Vihreät Naiset ry on tänään perustanut uuden maahanmuuttajille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille tarkoitetun blogin nimeltä Hyvä Homma. Blogi toimii paikkana, jossa ääneen pääsee maahanmuuttokeskustelusta tähän asti puuttunut ääni: maahanmuuttajat itse. Blogissa voi myös kysyä blogiin kirjoittavilta tai blogia seuraavilta maahanmuuttajilta kysymyksiä, joihin kirjoittajat vastaavat harkintansa mukaan. Blogi löytyy osoitteesta
http://hyvahomma.tumblr.com.

Ihmiset, joita maahanmuutto kaikkein läheisimmin koskettaa, kertovat blogikirjoituksissaan millaista on asua ja elää Suomessa. Miltä maahanmuuttokeskustelu vaikuttaa asianosaisen silmin? Miten Suomi kohtelee maahan muuttavaa? Minkälaisia suuria ja pieniä ongelmia, huvittavuuksia, oivalluksia tai ihmetyksen aiheita Suomeen tulemiseen liittyy?

Samassa yhteydessä Vihreät Naiset ry perusti etnisten vähemmistöjen asioihin erikoistuneen verkoston, joka kulkee nimellä VN-EVA. Verkosto on epämuodollinen ja vapaa kokoontumismuoto etnisten vähemmistöjen asioista Suomessa kiinnostuneille ja niihin perehtyneille henkilöille, etnisestä taustasta riippumatta.

Kriitikot pääsevät aina ääneen, nyt on realistien aika.

Lisätietoja:

https://www.vihreatnaiset.fi/paikallisyhdistykset/vn-eva/

http://hyvahomma.tumblr.com

Anna Moring
Vihreiden Naisten vs. pääsihteeri
anna.moring@vihreat.fi
GSM 044 535 9505