Lapsiperheiden köyhyyskysymyksen ratkaisu on tahdon asia, toteaa sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö, Vihreiden kansanedustajaehdokas Mervi Janhunen Tampereelta. – Sosiaaliturvaa korjaamalla voidaan lievittää lapsiköyhyyttä. Samaan aikaan on myös parannettava yksinhuoltajien työllistymistä esim. joustavia päivähoitoratkaisuja tarjoamalla ja osa-aikatyön kannattavuutta lisäämällä, jatkaa Janhunen.

Vihreät Naiset esittää kolmea toimenpidettä köyhien lapsiperheiden tilanteen kohentamiseksi: Toimeentulotuessa tulee nostaa lasten perusosia, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ei pidä huomioida tulona toimeentulotukilaskelmissa ja lapsilisää tulee maksaa kaikille alle 18-vuotiaille lapsille.

Suomessa on yli miljoona lasta. Kun vuonna 1995 noin 50 000 lasta eli köyhissä perheissä, niin vuonna 2007 heitä oli hieman yli 150 000. Lapsiköyhyys on kolminkertaistunut 1990-luvulta, kun mittarina käytetään suhteellista köyhyyttä.

Yksinhuoltajaperheistä noin neljännes on absoluuttisesti köyhiä eli heillä rahat eivät riitä välttämättömiin perustarpeisiin. Suomessa absoluuttisella köyhyydellä tarkoitetaan toimeentulotukiasiakkuutta. Kun verotuksesta poistettiin yksinhuoltajavähennys 1994, tuli tilalle lapsilisään yksinhuoltajakorotus. Yksinhuoltajalle maksetaan nyt jokaisesta lapsesta lapsilisään yksinhuoltajakorotusta 46,60 euroa /kk, jos vanhempi ei ole avo- tai avioliitossa. Toimeentulotukea saavilla yksinhuoltajaperheillä korotus ei kuitenkaan lisää käytettävissä olevia tuloja, koska yksinhuoltajakorotus huomioidaan tulona.

– Köyhyys merkitsee paitsi suoranaista puutetta tai muita perheitä niukempia kulutusmahdollisuuksia, myös eristäytymistä, häpeää ja nöyryytystä, Janhunen toteaa. Tämä on tullut esille mm. köyhyystutkimuksissa. Monen perheen vanhemmat käyvät leipäjonossa, mutta silti joutuvat tinkimään esim. lapsen vaatetus- ja harrastusmenoista. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneissa perheissä ei ole mahdollista hankkia huonekaluja tai käydä lomalla ja esim. pesukoneen hajoaminen on talouskatastrofi. – Toimeentulotuen taso ei ole tällä hetkellä riittävä sen enempää yksin asuville kuin lapsiperheillekään. Perusosia tulisi korottaa, Janhunen vaatii.

Suomi on siitä harvinainen Euroopan maa, että lapsilisää ei makseta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, vaikka lapsen kulutustaso on yleensä korkeimmillaan 17-vuotiaana. Pienituloisissa perheissä, joissa on kotoa pois muuttavia nuoria, on suuria vaikeuksia selvitä tuolloin taloudellisesti.

Lisätiedot:

Mervi Janhunen

Tampereen Seudun Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtaja Vihreät Naiset ry:n hallituksen jäsen
050 – 599 64 11
mervi.janhunen@vihreat.fi www.mervijanhunen.fi