Vihreät naiset ja Vihreä miesliike haluavat parantaa etävanhempien asemaa. Järjestöt vaativat, että lainsäädännössä tulee ottaa paremmin huomioon etävanhempien elämäntilanne ja lapsen tarpeet etävanhemman luona.

– Tällä hetkellä etävanhemmuutta ei oteta huomioon etuuksien jaossa eikä ruokakunnan kokoa määriteltäessä, toteaa Vihreän miesliikkeen puheenjohtaja Jukka Relander. – Etävanhemmuuden kustannukset ovat suuria eikä niihin ole mahdollista saada tukia niin kuin lähivanhemmuuteen, Relander jatkaa.

Aktiivisesti lapsen elämään osallistuvan etävanhemman ruokakunnan kokoa määriteltäessä on otettava huomioon myös muualla kirjoilla olevat lapset. Ruokakunnan koolla on merkitystä muun muassa asumistukea laskettaessa tai isojen vuokra-asuntojen jaossa. Lapsella on oltava oikeus riittäviin asumisneliöihin etävanhemman luona ja myös tarvittaessa koulukyyteihin etävanhemman kotoa.

– Sosiaaliturvan ja perhetukien ulottaminen etävanhempiin on tärkeää, kun halutaan vahvistaa lapsen mahdollisuuksia elää arkipäivää myös etävanhemman luona, sanoo Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen.

Vihreät naiset ja Vihreä miesliike muistuttavat, että myös lainsäädännön ja tukijärjestelmien kautta on tuettava lasten oikeutta molempiin vanhempiinsa eron jälkeen.

Lisätiedot:

Jukka Relander
Vihreä miesliike ry:n puheenjohtaja
jukka.relander@vihreat.fi
GSM  050 321 5632

Heli Järvinen
Kansanedustaja
Vihreät naiset ry:n puheenjohtaja
heli.jarvinen@eduskunta.fi
GSM 050 512 1736