Vihreät Naiset vaatii, että syrjäytymisvaarassa olevien perheiden avuntarpeeseen on reagoitava herkästi ja riittävin resurssein. Apua tulisi olla saatavissa välittömästi, ei kuukausien jonottamisen jälkeen.

– Vauvaperheille tulisi saada subjektiivinen oikeus nopeaan apuun, sanoo Vihreiden Naisten hallituksen jäsen, kansanedustajaehdokas Minna Sorsa Ylöjärveltä. – Tällä hetkellä alkuvaiheessa ei ole saatavilla riittävää osaamista, jonot ovat pitkät ja sen vuoksi avun tarpeessa olevan lapsiperheen tilanne pääsee helposti huonontumaan.

Esimerkiksi perinteinen kotipalvelu on osissa kunnista karannut lapsiperheiden ulottumattomiin. Vihreät naiset vaatii, että pienten lasten perheille on tarvittaessa järjestettävä kotipalvelua arjessa jaksamiseen. Ennakoiva ja varhainen tuki lapsiperheiden arkeen edistää perheen hyvinvointia ja estää ongelmien pahenemisen.

– Kotipalvelun yhteydessä voidaan yhdessä arvioida perheen ja vanhemmuuden tuen tarve, esittää Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Anita Birstolin Turusta. – Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen vaatii voimavaroja, joita väsyneillä vanhemmilla ei ole käytössä. Esimerkiksi siivousapu voi ratkaisevasti auttaa vanhempia jaksamaan ja huolehtimaan lasten hyvinvoinnista, Birstolin jatkaa.

Syrjäytymiskierteen pysäyttämiseen tarvitaan kunnilta riittävästi tekeviä käsiä ja koulutusta ongelmien havaitsemiseksi. Negatiivisen kierteen katkaiseminen vaatii ennen kaikkea resurssien oikeaa kohdentamista.

Minna Sorsa
Terveystieteiden maisteri, psykiatrinen sairaanhoitaja
Vihreiden Naisten hallituksen jäsen
GSM 040 840 0140

Anita Birstolin
Terveystieteiden maisteri
Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja
GSM 050 408 7431