Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa työ ja perhe on helppo sovittaa yhteen, jossa kaikilla on oikeus riittävään toimeentuloon ja jossa erilaisuus ei johda eriarvoiseen kohteluun.

Vihreät Naiset haluaa rakentaa Suomen, jossa

Sekä isät että äidit viettävät aikaa pienten lastensa kanssa. Vanhempainvapaat on jaettu 6+6+6 -mallin mukaan ja perhevapaiden kustannukset on jaettu tasan kaikkien työnantajien kesken.

Työelämä on reilua. Pätkätöitä ei ketjuteta, sosiaaliturva on yksinkertaista ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa, oli tekijä nainen tai mies.

Johtopaikoillakin vallitsee tasa-arvo. Pörssiyhtiöiden hallituksissa ja kunnallisten toimielinten puheenjohtajistoissa sovelletaan kiintiöajattelua.

Tuloeroihin tartutaan. Naisen euro on kokonainen euro. Myös maahanmuuttajanaisen. Minimipalkkoja korotetaan ja pienimpien työtulojen verotusta kevennetään. Puolison tulot eivät vaikuta sosiaaliturvaan.

Yksikin lyönti on liikaa. Naisiin kohdistuvalle väkivallalle on tullut loppu. Turvakotiverkosto on laaja ja sen rahoitus turvattu. Lähisuhdeväkivaltaan puututaan, oli tekijä sitten nainen tai mies. Miehiä rohkaistaan puhumaan väkivaltakokemuksistaan.

Lapsen tai ikääntyvän omaisen hoivaan kannustetaan. Omaishoidon tuki siirretään Kelan maksettavaksi, jotta sen riittävyys ja sama taso taataan kaikissa kunnissa. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus ei alenna toimeentulotukea.

Ketään ei syrjitä. Avioliittolaki on kaikille tasa-arvoinen. Lesbon, vammaisen, maahanmuuttajan tai trans-ihmisen ei tarvitse pelätä syrjintää. Yksinhuoltajien työllistymistä tuetaan joustavilla päivähoitojärjestelyillä.

Terveys saa pettää. Pienimpiin sairaseläkkeisiin saadaan korotus. Terveyseroja kavennetaan kaventamalla tuloeroja. Päihde- ja mielenterveysongelmia ehkäiseviä toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti köyhille ja pitkäaikaistyöttömille.

Eduskunnassa on sata naista. Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Peruskoulut ovat tasa-arvosuunnittelun piirissä ja sukupuolinäkökulma on läsnä niin päiväkodissa kuin koulussakin.