Kuopion puoluekokouksessa 12.6. valittiin Vihreille uudet
puheenjohtajat. Uusista puheenjohtajista miehiä on viisi ja naisia vain
kaksi. Lisäksi puoluesihteeri on mies. Olen pettynyt huomattavaan sukupuolten epätasaiseen jakautumiseen puolueen johtoelimissä.  Toivon, että tasa-arvon edistäminen on jatkossakin puolueen asialistalla ja tasa-arvoinen yhteiskunta poliittisen toiminnan tavoitteena.

Vihreät puolueena ajaa sukupuolten tasa-arvoa työelämässä sekä
johtotasoilla. Puolueen omissa toimielimissä tämä periaate on kuitenkin
nyt jäänyt toteutumatta. Vaikka puolueen jäsenistöstä on  yli puolet
naisia, Vihreät Naiset on aina pitänyt itsestään selvyytenä että
puolueen johto valitaan tasapuolisesti 50-50 periaatteella. On
käsittämätöntä, että puheenjohtajistoon valituista vain 20 prosenttia on naisia.

Puheenjohtajiston epätasa-arvoon törmätään usein kunnanhallitusten– ja
valtuustojen puheenjohtajistossa. Sekä Vihreiden sääntöihin että
tasa-arvolakiin tulee saada tasa-arvoa edistävä parannus. Juuri nyt
uudelleen käynnistyvissä hallitusohjelmaneuvotteluissa tulee
tasa-arvolakia muuttaa niin, että pörssiyhtiöiden hallituksissa ja
kunnallisten toimielinten puheenjohtajistoissa sovelletaan
kiintiöajattelua. Tätä vaaditaan myös Vihreät Naiset ry:n
hallitusohjelmassa.

Kannustan naisia hakemaan johtotehtäviin ja vaativiin luottamustoimiin.
Lisäksi vetoan koko Vihreiden puoluekenttään edustuksellisen tasa-arvon
edistämiseksi henkilövalinnoista päätettäessä. Vihreitten uskottavuus
tasa-arvopuolueena on vailla pohjaa, jollei tasa-arvo toteudu sen omassa toiminnassa.

Lisätietoja
Anita Birstolin
Vihreiden Naisten ensimmäinen varapuheenjohtaja
GSM 050 4087431