Vihreät Naiset vaatii, että yritysten yhteiskuntavastuuraportointi säädetään pakolliseksi suurille ja keskisuurille yrityksille. Hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on suomalaisyritysten toimiminen edelläkävijöinä yritysvastuuasioissa. Lisäksi hallitus korostaa yritys- ja yhteiskuntavastuuta elinkeino- ja kauppapolitiikassa sekä julkisissa hankinnoissa. Yritysten velvoittaminen raportoimaan vuosittain ydinliiketoimintansa vaikutuksista ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen olisi yksinkertainen ja tehokas keino näiden tavoitteen edistämiseksi.

– Vastuullisuuden vaatimus ei rajoitu vain Suomen rajojen sisäpuolelle. Monet suomalaisyritykset toimivat globaalisti ja vastuullisella toiminnalla niillä on mahdollisuus edistää esimerkiksi hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien toteutumista kehitysmaissa, Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Henna Hakkarainen sanoo.

Yhteiskuntavastuuraportointi on käytössä jo monessa Euroopan maassa ja sen on todettu kannustavan yrityksiä vastuulliseen toimintaan. Vastuullisuuden lisääntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että raportointi on pakollista ja että raporttien todenperäisyyttä valvotaan. Pakollista raportointi on esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa.

– Raportointivelvollisuus lisäisi yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä. Tällä hetkellä työntekijöiden oikeuksia voidaan polkea surutta yrityksen ulkomaalaisten alihankkijoiden tehtaissa samaan aikaan, kun yritys pyrkii Suomessa esiintymään vastuullisena toimijana tukemalla vaikkapa kehitysyhteistyöjärjestöjen toimintaa, Henna Hakkarainen toteaa. – Säännöllisesti tehtävät yhteiskuntavastuuraportit tarjoaisivat kuluttajille, rahoittajille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden seurata yritysten varsinaisen toiminnan vastuullisuutta nykyistä laajemmin, systemaattisemmin ja luotettavammin.

Lisätietoja:

Henna Hakkarainen

Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtaja
358 40 594 1379