Vihreät Naiset ry:n tarkoitus on luoda yhteyksiä vihreästi ajattelevien naisten välille sekä edistää
ja rohkaista naisten yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Vihreät Naiset toimii kuudentoista paikallisyhdistyksen kautta ympäri Suomea.

Vihreät Naiset ry perustaa hallituksen alaisuuteen viisi työryhmää:

Kansainvälisten asioiden työryhmä
– tekee yhteistyötä Euroopan Vihreiden, pohjoismaisten naisjärjestöjen, demokratia yhteistyö -Demo ry:n ja UN Women ry:n kanssa.
Työryhmä seuraa YK:n uudistumisprosessia ja tasa-arvon toteutumista Suomen kehitysavussa.

Maahanmuuttoasioiden työryhmä

– jatkaa Menestyvät maahanmuuttajanaiset -projektin aloittamaa yhteistyötä
maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöihin kuuluvien naisten
voimaannuttamiseksi ja poliittiseen päätöksentekoon osallistaksi.
Työryhmä tekee yhteistyötä VN-Evan (Etnisten vähemmistöjen asiantuntijoiden verkosto) kanssa.

Tiedotustyöryhmä

– viimeistelee yhdistyksen viestintästrategian ja viestintäsuunnitelman hallituksen hyväksyttäväksi toukokuussa ja valmistelee kannanottoja.
Työryhmä toteuttaa yleisesitteen keväällä 2012, joka toimii pohjana paikallisyhdistysten esitteille.

Kunnallispoliittinen työryhmä

-Valmistelee Vihreiden Naisten vaalikampanjasuunnitelman ja vaalibudjetin hallituksen hyväksyttäväksi hallituksen huhtikuun kokoukseen.

Naispoliittinen työryhmä

– kirjoittaa järjestölle uuden naispoliittisen ohjelman vuosiksi 2012-2015.
Naispoliittinen ohjelma hyväksytään hallituksen kokouksessa maaliskuussa ja kevätkokouksessa huhtikuussa 2012.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen naiset@vihreat.fi 10.1.2012
mennessä. Kerro hakemuksessa, miksi olet kiinnostunut osallistumaan
työryhmän toimintaan ja mitä kokemusta sinulla on aiheeseen liittyen.

Kokoukset pidetään Vihreiden puoluetoimistolla Helsingissä ja sähköpostikokouksina. Kokouksiin osallistuvien matkakulut korvataan.

Tee hakemus, älä epäröi, sillä juuri sinä olet paras asiantuntijamme !

terveisin

Sirpa Hertell
pääsihteeri
Vihreät Naiset ry
sirpa.hertell@vihreat.fi
050- 56 66 818