Kuvaaja Tommi Forström

Vihreät Naiset tukee presidentinvaaleissa Pekka Haavistoa. Haavisto yhdistää ehdokkaista parhaiten luonnon ja ympäristön kunnioittamisen, kestävän kehityksen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuusajattelun. Haaviston kokemus kansainvälisistä tehtävistä ja neuvotteleva, kahtiajakoja sovitteleva ote tekevät hänestä Suomelle erinomaisen presidentin.

Vihreiden Naisten paikallisyhdistysten puheenjohtajat ovat huolestuneina seuranneet sitä, kuinka vähän sukupuolten tasa-arvoa koskevat kysymykset ovat olleet esillä sekä eduskuntavaaleja että presidentinvaaleja edeltävissä keskusteluissa. – Yhdenvertaisuuskysymyksiä, kuten tasa-arvoista avioliittolakia tai maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, on käsitelty kiitettävän laajasti, mutta tasa-arvo tai naisten asema eivät ole nousseet vaaliteemoiksi lainkaan, huomauttavat puheenjohtajat.

Pekka Haavisto on oma-aloitteisesti nostanut esiin naisten aseman useissa eri vaalitenteissä silloinkin, kun siitä ei ole kysytty. – Tällainen ote kertoo paljon ehdokkaan arvomaailmasta ja sitoutumisesta tasa-arvokeskusteluun, puheenjohtajat toteavat.

Presidentin tehtävä on johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin arvokysymyksiin. Haavisto edistäisi presidenttinä kestävää kehitystä, yhteiskuntarauhaa sekä laajapohjaista tasa-arvoajattelua. Tämän vuoksi Vihreät Naiset tukee Pekka Haavistoa presidentinvaaleissa.

Vihreät Naiset ry:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat

Espoon Vihreät Naiset Marja Nuora, marja.nuora@kolumbus.fi
Etelä-Karjalan Vihreät Naiset Hanna Holopainen, hanna.holopainen@vihreat.fi
Helsingin Vihreät Naiset Maryan Abdulkarim, maryan.abdulkarim@metropolia.fi
Keski-Suomen Vihreät Naiset Maija Örnmark,
maija.ornmark@vihreat.fi
Kymenlaakson Vihreät Naiset Tiina Rosberg, tiina.rosberg@vihreat.fi
Lapin Vihreät Naiset Tuula Sykkö,
tuulasykko@gmail.com
Läntisen Uudenmaan Vihreät Naiset Eija Kettunen, kettunen_eija@luukku.com
Mikkelin Seudun Vihreät Naiset Rauni Berndt,
rauni.berndt@pp.fimnet.fi
Oulun Seudun Vihreät Naiset Satu Haapanen,
satu.haapanen@eduskunta.fi
Pohjois-Karjalan Vihreät Naiset Minttu Massinen,
minttu.massinen@vihreat.fi
Pohjois-Savon Vihreät Naiset Anne Paulo-Tuovinen, anne.paulo@vihreat.fi
Satakunnan Vihreät Naiset Piia Risku-Myllyharju,
piia.risku@gmail.com
Savonlinnan seudun Vihreät Naiset Sari Nyrhinen,
sari.nyrhinen@strategiaenkelit.fi
Tampereen Seudun Vihreät Naiset Päivi Sinkkonen,
paivi.sinkkonen@vihreat.fi
Turun Seudun Vihreät Naiset Anita Birstolin,
anita.birstolin@perheterapiayhdistys.fi
Vantaan Vihreät Naiset Nina Maskulin, nina.maskulin@vihreat.fi

Lisätietoja
Anna Moring
Vihreät Naiset ry puheenjohtaja
anna.moring@vihreat.fi