Tasa-arvo on ollut tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa sen koko olemassa olon ajan, ja suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisten joukossa maailmassa. Suomi moninaistuu, eikä suomalainen nainen ole enää ainoastaan äidinkielenään suomea puhuva elovena-tyttö. Naisten saama äänioikeus ei olisi koskaan riittänyt tasa-arvon edistämiseen, jos naisilla ei samaan aikaan olisi ollut oikeutta asettua ehdolle ja lähteä mukaan päätöksentekoon.

– Nyt sama tilanne on edessä etnisiin tai kielivähemmistöihin kuuluvilla naisilla, Helsingin Vihreiden Naisten puheenjohtaja Maryan Abdulkarim sanoo. Etnisten ja kansallisten vähemmistöjemme, kuten romanien, edustus kuntapolitiikassa, saati valtion politiikassa, on lähes olematon, Abdulkarim jatkaa.

Vihreät Naiset vaatii, että poliittiset puolueet kiinnittävät erityistä huomiota vähemmistönaisten valitsemiseen listoilleen suhteessa heidän edustukseensa väestössä.

– Helsingissä jo yli 10% väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia ja joka 4. avioliitto solmitaan siten, että toinen puolisoista ei puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia. Demokratian toteutuminen vaatii, että kansalaisilla on edustus päätöksenteossa kaikessa moninaisuudessaan, Vihreiden Naisten puheenjohtaja Anna Moring sanoo.

Lisätietoja
Maryan Abdulkarim
Helsingin Vihreiden Naisten puheenjohtaja
maryan.abdulkarim@vihreat.fi

Anna Moring
Vihreiden Naisten puheenjohtaja
anna.moring@vihreat.fi