Kannanotto äitienpäivänä 13.5.2012

Vihreät naiset haluaa enemmän äitejä työelämään ja enemmän isiä kotiin
pienten lastensa kanssa.

Vanhempainvapaat on jaettava kolmasosamallin mukaisesti siten, että äidille ja äidin puolisolle varataan kummallekin 1/3 ja lisäksi 1/3 varataan puolisojen keskenään jaettavaksi. Vanhempainvapaiden ja hoitovapaan käyttöä on kehitettävä joustavammaksi Ruotsin mallin mukaan
siten, että niiden käyttö on voitava ulottaa vanhempien niin halutessa aina lapsen kouluikään saakka.

– Myös hoitovapaajärjestelmä pitää jyvittää vastaavan kolmasosamallin mukaisesti,vaatii Vihreiden Naisten puheenjohtaja Anna Moring

Lainsäädännössä tulee ottaa paremmin huomioon etävanhemman asema ja lapsen tarpeet etävanhemman luona. Aktiivisesti lapsen elämään osallistuvan etävanhemman ruokakunnan kokoa määriteltäessä on otettava huomioon myös muualla kirjoilla olevat lapset. Ruokakunnan koolla on
merkitystä muun muassa asumistukea laskettaessa tai isojen vuokra-asuntojen jaossa. Lapsella on oltava oikeus riittäviin asumisneliöihin etävanhemman luona.

Työelämän joustojen lisääminen ja työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen auttaisi etenkin yksinhuoltajaperheiden tilannetta. Kaikkien yksinhuoltajavanhempien lapsilla tulee olla oikeus elatustukeen tai vähintään elatustuen suuruiseen elatusapuun vanhempien tuloista
riippumatta. Yksinhuoltajaperheiden lapset myös kouluttautuvat perheiden pienituloisuuden vuoksi vähemmän kuin kahden vanhemman perheiden lapset.

– Siksi tarveharkintaista opintotukea tulee tarjota myös 17-vuotiaille, edellyttää Anne Bland,joka toimi Vihreiden Naisten kevätkokouksen puheenjohtajana.

Vihreät Naiset ry:n kevätkokouksesssa hyväksyttiin poliittinen ohjelma, joka on luettavissa ja kommentoitavissa:
www.vihreatnaiset.fi

lisätietoja:

Anna Moring
Vihreät Naiset ry:n puheenjohtaja
anna.moring@vihreat.fi
044-5359505

Anne Bland
Vihreät Naiset ry:n kevätkokouksen puheenjohtaja
anne@annebland.fi
040-8525656