Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi

Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen elämään.

Vihreä ja tasa-arvoinen Suomi on vientituote – tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden teemat painottuvat kansainvälisessä politiikassa, kehitysyhteistyössä ja kansainvälisessä rauhantyössä. Vihreiden Naisten Suomessa kukoistaa lähiympäristö, maaseutu ja luonnon monimuotoisuus. Ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti yhtenä maailman kärkimaista eikä Suomeen rakenneta ainuttakaan uutta ydinvoimalaa. Tasa-arvo on myös vetovoimatekijä kilpailussa kansainvälisestä koulutetusta työvoimasta.

Naiset eivät ole samanlaisia, niin kuin eivät miehetkään. Esimerkiksi terveydentila, koulutus, ikä, luokka, etninen tausta, ihonväri, kulttuuritausta, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat myös siihen, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo eri yhteyksissä toteutuu. Siksi moninaisuuden kunnioitus on olennainen osa tasa-arvoisen ja vihreän Suomen rakennustyötä.

Tähän ohjelmaan sisältyy muutamia läpileikkaavia teemoja, jotka on huomioitava tasa-arvotyössä kautta linjan. Näitä ovat luonto ja ympäristö, molempien sukupuolten tasa-arvo-ongelmat, globaalit tasa-arvokysymykset, yhdenvertaisuus ja naispolvien huomioiminen eli se, että tasa-arvoa edistettäessä muistetaan eri-ikäisten naisten tarpeet ja tilanteet.

Sisältö:

Naisen paikka on siellä missä miehenkin – ja miehen siellä missä naisenkin
Tasa-arvo politiikassa ja päätöksenteossa

Pingottajat ja pudokkaat – Koulutuksen myytit on murrettava

Vihreä nainen junailee – Sukupuolinäkökulmaa ympäristöpolitiikkaan

Vihreä talous ei saa olla sukupuolisokea – Talouspolitiikan tasa-arvolinjauksia

Vakityö, perustulo ja palkkatasa-arvo – Tasa-arvoisen työelämän linjauksia

Isät kotiin, äidit töihin – Perheen ja perhe-elämän tasa-arvonäkökulmia

MoniNainen, MoniMies – Yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus

Naiset_poliittinen_ohjelma 2012-2015