Vihreät Naiset äänestävät yksimielisesti Anna Moringin muutosehdotuksen puolesta
Lappeenrannan puoluekokouksessa käytiin tiukkoja keskusteluja feminismistä, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Vihreät Naiset saivat puoluen periaateohjelmaan näkymään myös miesten ja naisten väliset tasa-arvokysymykset.

Alla periaateohjelmasta poimittu sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevät kappaleet. Koko ohjelman voit lukea täältä.

***************”

Vihreiden periaateohjelma: Vastuu, vapaus välittäminen

(poiminta luvusta 3.1 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus)
Vihreät haluaa maailmasta ja Suomesta tasa-arvoisen paikan kaikille sukupuolille. On
tietoisesti etsittävä ja murrettava rakenteita, jotka estävät eri sukupuolten täysivaltaisen osallistumisen työ-, perhe- tai yhteiskuntaelämään. Vihreiden tavoitteena on kaikille reilumpi yhteiskunta, jossa ei ole sukupuoleen liittyviä ennakko-odotuksia. Naisten alhaisempia tuloja, miesten syrjäytymistä, sukupuoletaan korjaavien pakkosterilointia ja muita sukupuolittuneita ongelmia vastaan pitää taistella. Siksi esimerkiksi niin vanhempainvapaa kuin asevelvollisuuskin on uudistettava sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevalla tavalla. Parisuhteita pitää kohdella lain edessä yhtäläisesti puolisoiden sukupuolista riippumatta. Julkisen vallan on tunnistettava sukupuolten moninaisuus ja turvattava sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet. On puolustettava myös niiden oikeuksia, jotka eivät koe itseään yksiselitteisesti mieheksi tai naiseksi.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jota on ehkäistävä ja johon on puututtava.

****************

Tiukan politiikan ohessa kudotaan peittoja Viipurin ja Sortavalan synnytyssairaalaan. Vauvojen peitot toimittaa perille Vienon Kammari.

Lappeenrannan puoluekokouksessa käytiin tiukkoja keskusteluja feminismistä, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Vihreät Naiset saivat puoluen periaateohjelmaan näkymään myös miesten ja naisten väliset tasa-arvokysymykset.

Vihreät haluaa maailmasta ja Suomesta tasa-arvoisen paikan kaikille sukupuolille. Ontietoisesti etsittävä ja murrettava rakenteita, jotka estävät eri sukupuolten täysivaltaisen osallistumisen työ-, perhe- tai yhteiskuntaelämään. Vihreiden tavoitteena on kaikille reilumpi yhteiskunta, jossa ei ole sukupuoleen liittyviä ennakko-odotuksia. Naisten alhaisempia tuloja, miesten syrjäytymistä, sukupuoletaan korjaavien pakkosterilointia ja muita sukupuolittuneita ongelmia vastaan pitää taistella. Siksi esimerkiksi niin vanhempainvapaa kuin asevelvollisuuskin on uudistettava sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevalla tavalla. Parisuhteita pitää kohdella lain edessä yhtäläisesti puolisoiden sukupuolista riippumatta. Julkisen vallan on tunnistettava sukupuolten moninaisuus ja turvattava sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet. On puolustettava myös niiden oikeuksia, jotka eivät koe itseään yksiselitteisesti mieheksi tai naiseksi.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma, jota on ehkäistävä ja johon on puututtava.

****************

Tiukan politiikan ohessa kudotaan peittoja Viipurin ja Sortavalan synnytyssairaalaan. Vauvojen peitot toimittaa perille Vienon Kammari.