Kevään puoluekokouksessa valitaan uusi puoluesihteeri. Puoluesihteerillä on suuri rooli siinä, miten toimintaa ohjataan, kuinka puoluekoneisto toimii ja miten eri tahot pääsevät tekemään yhteistyötä.

Esivaaleihin ovat ilmoittautuneet Lasse Miettinen ja Sallamaari Muhonen.

netti_lasse_hymy826_muhonen-sallamaari.normal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdokkailta kysyttiin seuraavat kysymykset:

1) Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa feministinen politiikka? Tuleeko puoluesihteerin edistää sitä: jos ei niin miksei ja jos kyllä niin miten?

2) Mikä on naisjärjestön rooli Vihreissä? Onko mielestäsi Vihreiden Naistenja muiden puolueiden naisjärjestöjen roolien välillä jotakin eroa? JOs, niin mitä?

3) Yli 1000 Vihreiden jäsenentä kokee tasa-arvokysymykset
erittäin tärkeiksi. Miten varmistat, että vihreät poliitikot osaavat
tehdä päätökset sukupuolisensitiivisesti?

4) Kolme mielestäsi tärkeintä tasa-arvoteemaa A) Suomessa B) Euroopassa C) globaalisti?

5) Muistatko milloin puoluejohto on edellisen kerran ottanut
julkisesti kantaa feministisiin kysymyksiin tai ongelmiin? Oletko
valmis puoluesihteerinä edistämään tasa-arvokysymysten esillenostoa?

6) Miten tasa-arvokysymykset tulevat esille tulevissa euro- ja eduskuntavaaleissa? Millä foorumeilla
nostaisit ne esille?

7) Kolme tärkeintä asiaa joita puolueen tulisi edistää seuraavan kahden vuoden aikana?

8) Miten varmistetaan että puolueella on jatkossa tasa-puolisesti sekä
nais- että miesedustus päätöksentekoelimissä?

9) Pitäisikö puolueella olla 2 puheenjohtajaa ja 2 varapuheenjohtajaa?

10) Miten edistät dialogia ja yhteistyötä Vihreiden toimijoiden välillä?

11) Miten valtakunnallisten yhdistysten tuet tulisi mielestäsi jakaa?

 

Lue Lassen ja Sallamaarin vastaukset sivun alun linkeistä.

Tulos julkistetaan naistenpäivänä 8.3.2013. Mikäli äänestysprosentti jää alle kolmasosaan, tulosta ei julkaista. Äänioikeutettuja ovat Vihreiden Naisten jäsenet, jotka ovat joko maksaneet jäsenmaksun vuodelle 2012 tai liittyneet uusiksi jäseniksi 31.1.2013 mennessä.