Juurikkala_Timo_12-08-30_036_webOlen kohta 55-vuotias pitkän linjan perusvihreä Vantaalta. Ammattini on alun perin erityisluokanopettaja, joita töitä ehdin tehdä reilun neljännesvuosisadan. Viime vuodet ovat kuluneet pätkätöissä, ensin toimialajohtajan sijaisena Vantaalla, sitten pari vuotta kansanedustajana ja huonosti menneiden vaalien jälkeen taksikuskina. Nyt olen palannut toviksi eduskuntaan, olen Vihreän eduskuntaryhmän poliittisen sihteerin vuorotteluvapaasijainen.

Vihreisiin tulin mukaan kuntavaaleissa 1992. Pääsin silloin valtuustoon, josta jouduin eroamaan 2007 kun sain keikkahomman Vantaan johtajistossa. Tämän vuoden alusta aloitin uudelleen valtuustossa ja olen nyttemmin myös kaupunginhallituksen jäsen. Vuosien varrella kunnallisia luottamustoimia on ollut lukuisia. Kaksi vuotta kansanedustajana oli hieno ja arvokas kokemus – ja eduskunnasta tippuminen viime vaaleissa harmillinen takaisku!

Politiikkaan minut ajoi aikanaan huoli ympäristöstä. Luonnonsuojelu- ja ympäristöasiat ovat minulle edelleen tärkeimpiä, mutta myös syrjäytymisen ja kansan kahtiajaon torjunta, työllisyysasiat sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka ovat läheisiä.

Asun Keimolan vanhassa puukoulussa Vantaan luoteiskolkassa – maalla mutta likellä metropolin ydintä. Kaksi lastani ovat jo aikuisia ja lentäneet pesästä. Harrastan vanhoja englantilaisia moottoripyöriä, kalastusta ja liikuntaa.

1) Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa feministinen politiikka? Tuleeko puoluesihteerin edistää sitä: jos ei niin miksei ja jos kyllä niin miten?

Feministinen politiikka on sukupuolten välisen tasa-arvon laaja-alaista edistämistä ja myös stereotyyppisten sukupuolimallien ja rakenteiden tiedostamista ”sukupuolisilmälasien” avulla ja näkyviksi tekemistä. Puoluesihteerin tulee edistää sukupuolisensitiivisyyttä ottamalla kantaa tasa-arvon puolesta julkisuudessa sekä pitämällä huolta tasa-arvosta puolueorganisaation eri tasoilla.

2) Mikä on naisjärjestön rooli Vihreissä? Onko mielestäsi Vihreiden Naistenja muiden puolueiden naisjärjestöjen roolien välillä jotakin eroa? Jos, niin mitä?

Vihreiden naisten rooli on pitää tasa-arvokysymyksiä esillä niin puolueen sisällä kuin laajemminkin ja toisaalta muodostaa verkosto, joka tarjoaa tukea eri puolilla maata toimiville vihreille. Meillä naisten osuus aktiiveista on suurempi kuin millään muulla puolueella, mutta naisjärjestöjen rooli sinänsä taitaa olla aika samanlainen

3) Yli 1000 Vihreiden jäsenentä kokee tasa-arvokysymykset erittäin tärkeiksi. Miten varmistat, että vihreät poliitikot osaavat tehdä päätökset sukupuolisensitiivisesti?

Tasa-arvon edistäminen on yksi puolueen vahvoista juurista. Tasa-arvoasioiden ja sukupuolinäkökulman esilläpidossa on niin puoluesihteerillä, vihreillä naisilla kuin miesliikkeelläkin tärkeä rooli. Arvelen, että näiden toimijoiden ansiosta tasa-arvoasiat pysyvät puolueessa hyvin esillä.

4) Kolme mielestäsi tärkeintä tasa-arvoteemaa A) Suomessa B) Euroopassa C) globaalisti?

A) naisten aliedustus johtavilla paikoilla, sukupuolittuneet työmarkkinat ja kotihoito, miesten syrjäytyminen

B) naisten syrjintä, naisten aliedustus johtopaikoilla, aborttioikeus

C) lisääntymisterveys, naisiin kohdistuva väkivalta, naisten matala koulutustaso

5) Muistatko milloin puoluejohto on edellisen kerran ottanut julkisesti kantaa feministisiin kysymyksiin tai ongelmiin? Oletko valmis puoluesihteerinä edistämään tasa-arvokysymysten esillenostoa?

Puoluevaltuuskunta ja myös puheenjohtaja ovat nostaneet esille mm. perhevapaiden tasapuolisempaa jakautumista tämän talven aikana. Minulle tasa-arvokysymykset ovat tärkeitä ja luonnollisesti olen halukas nostamaan niitä esille.

6) Miten tasa-arvokysymykset tulevat esille tulevissa euro- ja eduskuntavaaleissa? Millä foorumeilla nostaisit ne esille?

Vihreiden vaalikampanjoissa on pidettävä tasa-arvoasioita vahvasti esillä, niin vaaliohjelmissa kuin erilaisissa tilaisuuksissakin. Ainakin perhevapaat sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen nousevat esille; toivottavasti ei sentään jouduta vääntämään aborttioikeudesta – yhteiskunnallinen keskustelu menee nykyisin joskus nopeasti kummallisille urille.

7) Kolme tärkeintä asiaa joita puolueen tulisi edistää seuraavan kahden vuoden aikana?

Ympäristön- ja ilmastonsuojelu, talouden rakennemuutos kohti kestävää vihreää taloutta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

8) Miten varmistetaan että puolueella on jatkossa tasa-puolisesti sekä nais- että miesedustus päätöksentekoelimissä?

Puolue-elimissä ja kunnallisissa luottamustoimissa noudatetaan vähintäänkin 40 prosentin kiintiötä, mutta esimerkiksi valtuuskunnassa pitää pyrkiä 50-50 -osuuksiin. Puheenjohtaja, puoluesihteeri ja valtuuskunnan puheenjohtaja -kolmikossa on hyvä olla vähintään yksi nainen ja yksi mies.

9) Pitäisikö puolueella olla 2 puheenjohtajaa ja 2 varapuheenjohtajaa?

Kyllä, kannatan kahden puheenjohtajan mallia, se mahdollistaa hedelmällisen työnjaon ja hyvän sparrauksen puheenjohtajien kesken. 2+2 -mallissa olisi minusta selvää, että sekä pj- että vpj-osastolla on nainen ja mies.

10) Miten edistät dialogia ja yhteistyötä Vihreiden toimijoiden välillä?

Tämä on yksi puoluesihteerin keskeisistä tehtävistä: Vihreät kannattaa avoimuutta, keskustelua ja parhaan argumentin periaatetta. Sisäistä keskustelua käydään sähköpostilistoilla ja sosiaalisessa mediassa, ohjelmatyön yhteydessä sekä puoluevaltuuskunnassa ja -hallituksessa ynnä puoluekokouksessa. Ohjelmatyössä ja muussakin puolueen kannanmuodostuksessa on hyvä edistää laajaa keskustelua esimerkiksi joukkoistamisen kautta. Puoluesihteerillä on tärkeä rooli sisäisessä keskustelussa, ja konfliktitilanteissa (ja niiden ennalta ehkäisyssä!) puoluesihteerin on oltava sovitteleva ja siltoja rakentava hahmo.

11) Miten valtakunnallisten yhdistysten tuet tulisi mielestäsi jakaa?

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja tulevaisuuden takia Vihreillä naisilla, ViNOlla ja Vaivaisilla on erityisasema, jonka johdosta puolue tukee näitä järjestöjä (naisilla myös lakisääteinen osuus). Myös muita aktiivisia valtakunnallisia yhdistyksiä olisi hyvä tukea, mutta tällä hetkellä siihen ei juuri ole mahdollisuuksia tiukan taloustilanteen vuoksi. Asiaa käsittelee par’aikaa työryhmä, jonka vetäjä olen 🙂