Vihreät Naiset ry järjesti helmikuussa jäsenistölleen neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puoluesihteeriehdokkaista. Virallisesti sen, kenen ehdokkaan taakse yhdistys asettuu, päättää kevätkokous, mutta jäsenäänestys järjestettiin yhdistysdemokratian ja avoimuuden lisäämiseksi sekä jäsenistön äänen kuulemiseksi yli alue- ja jäsenjärjestörajojen. Sen tulos olisi antanut vahvan signaalin kevätkokouksessa tehtävän päätöksen suunnasta. 

Ehdolle jäsenäänestykseen olivat asettuneet Sallamaari Muhonen ja Lasse Miettinen. Vihreät Naiset pyysi heiltä vastauksia tasa-arvoteemaisiin kysymyksiin pyrkimyksenä tehdä heitä tunnetuiksi jäsenistönsä keskuudessa sekä nostaa tasa-arvoasiat puoluesihteerivaalin asialistalle.

Äänestyksen tuloksen julkistamisen ehdoksi asetettiin se, että 1/3 yhdistyksen reilusta 1000 äänioikeutetusta jäsenestä olisi käyttänyt ääntään. Ääniä tuli kuitenkin vain 220 jäseneltä. Jotta äänestyksen tulos olisi julkistettu ja viety kevätkokoukselle, olisi siis tarvittu vielä reilut 100 ääntä lisää.

Koska jäsenäänestyksen tulosta ei näin ollen voida julkistaa, päätös puoluesihteeriehdokkaasta, samoin kuin muista ehdokkaista puolueen luottamustehtäviin, tehdään perinteiseen tapaan Vihreiden Naisten kevätkokouksessa, joka järjestetään 4.5.2013.

Tasapuolisuuden ja tasa-arvokeskustelun nimissä Vihreät Naiset tulee esittämään Miettiselle ja Muhoselle esitetyn 11 kiperän kysymyksen listan kaikille muillekin puoluesihteerikisaan ilmoittautuville ehdokkaille, seuraavaksi Timo Juurikkalalle. Vastaukset lähetetään Daamit-listalle ja julkaistaan Vihreiden Naisten verkkosivuilla.

Lisätietoja
Anna Moring
p. 044-535 9505