*Vihreät Naiset vaatii puolustusvoimain lippujuhlapäivänä sukupuolineutraalia valikoivaa asepalvelusta. *

 

Kuvaaja Joni Malkamäki

Vihreät Naiset katsoo, että vain miehille pakollinen asepalvelus on merkittävä tasa-arvo-ongelma. Asepalvelus rajaa yksilönvapautta, lykkää opintojen aloitusta sekä aiheuttaa palkka- ja eläkemenetyksiä.

– Tasa-arvoinen asepalvelus on mahdollista luoda lisäämällä radikaalisti valikoivuutta ja valitsemalla se nykyistä selkeästi pienempi joukko, joka asepalveluksen suorittaa, vapaaehtoisista miehistä ja naisista, sanoo Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Henna Hakkarainen – Yleinen miesten asevelvollisuus on jo nyt käytännössä historiaa, sillä joka viides keskeyttää armeijan, Hakkarainen lisää.

Naisten osuuden kasvattamiseksi kutsunnat tulisi ulottaa koko naisikäluokkaan, jotta nykyinen hakijamäärä (n. 650 hakijaa vuonna 2013) saataisiin nousuun. Lisäksi tarvitaan remonttia asepalveluksen suorittavien päivärahoihin ja yleiseen toimintakulttuuriin. Kaikkeen syrjintään ja häirintään puututaan tehokkaasti – olipa perusteena sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai etninen tausta.

– Sukupuolineutraali valikoiva asevelvollisuus tekisi myös puolustuspoliittisesta keskustelusta tasa-arvoisempaa. Tällä hetkellä elää tiukassa käsitys, jonka mukaan vain armeijan itse kokeneet saavat osallistua maanpuolustuksen tulevaisuutta koskevaan julkiseen keskusteluun. Tämä on omiaan vääristämään turvallisuuspoliittista keskustelua, sanoo Hakkarainen.

Yleinen asevelvollisuus on Euroopassa kummajainen, jonka perusteluissa on menneisyyden kaiku. Uudet turvallisuusuhkat ja puolustusmateriaalin kallistuminen edellyttävät uudenlaista ajattelua ja eurooppalaista yhteistyötä. Jos säästöjä halutaan, on Suomen ylisuuri reservi Vihreiden Naisten mielestä selkeä säästökohde.

 

Lisätietoja

Henna Hakkarainen
henna.hakkarainen@vihreat.fi