Vihreät Naiset tukee kansalaisaloitetta asevelvollisuuden lakkauttamiseksi, eli nykyisen miehiä koskevan pakkopalveluksen lopettamiseksi. Ohi on! -aloitteen nimienkeruu käynnistyi 2. syyskuuta.

Kansalaisaloitteen tukijat pitävät nykyjärjestelmää epätasa-arvoisena, kalliina ja auttamattoman vanhentuneena. Aloitteen takana olevat järjestöt ovat myös esitelleet omia vaihtoehtoisia mallejaan maanpuolustuksen uudistamiseksi.

Vihreiden Naisten tavoitteena on valikoiva sukupuolineutraali asepalvelus, jossa palkka- ja eläkemenetykset sekä opintojen viivästyminen eivät kaatuisi vain miesten harteille. Vapaaehtoisuuden lisääminen ja kutsuntojen ulottaminen naisten koko ikäluokkaan olisivat askeleita tähän suuntaan. Lue lisää Vihreiden Naisten kesäkuussa julkaistusta kannanotosta Valikoivuutta lisäämällä tasa-arvoinen asepalvelus 

Nykyinen miehiä koskeva asevelvollisuus on räikeä tasa-arvo-ongelma. Siitä ei päästä yli eikä ympäri.

Allekirjoita kansalaisaloite asevelvollisuuden lakkauttamiseksi

Tule aloitetta Facebookissa