Hyvät puoluevaltuuskunnan jäsenet, vihreät puoluetoverit,

 

hanna kemppainenKuinka monta vihreää ministeriä tarvitaan takaamaan budjettineuvotteluissa turvakotipaikoille resurssit?

 

Kuinka monta vihreää kunnallisvaltuutettua tarvitaan, jotta kuntiin perustettaisiin se tarvittava turvakoti ja taataan ettei jo olevista vähennetä paikkoja?

 

Hallitusohjelmassa sitouduttiin turvakotipaikkojen lisäämiseen. Nyt syksyllä hallitus esitti 30 miljoonan määrärahaa turvakodeille, mutta esitys pyyhittiin pois. Miksi? Onko yksikään kansanedustaja noussut tätä puolustamaan?

 

Turvakotipaikkojen lisääminen on puuttunut jo liian pitkään vihreiden ydinagendalta. Suomi on väkivaltainen maa, jossa parisuhteissa, perheissä, kodeissa ja kaduilla koetaan väkivaltaan ilman, että siihen riittävästi puututaan. Tällä hetkellä kunnat tinkivät näistä palveluista koska niiden järjestäminen ei ole lakisääteinen tehtävä. Monin paikoin kunnan ja järjestöjen yhteinen palvelutuotanto on ollut hyvä ja tehokas malli, mutta kysyntä ylittää tarjonnan. Euroopan neuvoston mukaan Suomessa pitäisi olla runsaat 500 turvakotipaikkaa, mutta tällä hetkellä niitä on vain noin viidennes suositellusta. Apua tarvitsevat eivät saa apua, ennaltaehkäiseviä palveluita ei ole riittävästi.  Mihin menet keskellä pakkasyötä, jos läheisesi sinua pieksee tai uhkaa tappaa? Henkilökohtainen on poliittista, myös tässä asiassa. En halua kuulla enää yhdestäkään perhemurhasta, joka olisi ollut ehkäistävissä, jos asiaan olisi puututtu.
Suomi on ratifioimassa Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevaa ns. Istanbulin –sopimusta, joka edellyttää turvakotipaikkojen riittävän määrän takaamista, kaikille sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai etnisestä taustasta riippumatta ja 24/7 kaikille avoimen palvelulinjan avaamista. Se vaatii myös viranomaisten yhteistyötä väkivallan ehkäisemisessä niin valtakunnan kuin kunnan tasolla. Ehkäisemisessä oleellista ovat myös se, että syytteet vietäisiin eteenpäin, väkivallan tekijät tuomittaisiin ja tuomiot riittävän korkeita.  Nyt, jättämällä väkivallan tekijät systemaattisesti tuomioitta, Suomen valtio syyllistyy ihmisoikeusloukkaukseen.
Suomen olisi korkea aika ryhdistäytyä asiassa ja taata väkivallasta kärsivien pääsy turvakotiin ja riittäviin palveluihin. Tämä tarkoittaa riittävien resurssien takaamista.  Eduskunnalla on nyt mahdollisuus esittää tätä budjettineuvottelujen päätyttyä. Kunnat joutuvat vastaamaan näistä palveluista, joihin valtio on sitoutunut. Pyydän jokaista kuntapäättäjää täällä nostamaan asian esiin kunnassaan ja viemään viestin mukanaan. On valtuutettujemme etu vaatia myös kansanedustajiamme esittämään määrärahoja. Vetoan myös jokaiseen kansanedustajaamme edistämään määrärahojen turvaamista joko itsenäisellä aloitteella tai allekirjoittamaan aloitteen, mikäli se tulee joltakin muulta puolueelta.

Yritämme profiloitua tälläkin hetkellä YK:ssa sukupuolten tasa-arvon edistäjänä. Ulkoasiain ministeriö juuri tweettasi, että” #Genderequality  is a corner stone of our domestic, foreign and development policy”. Hautala totesi torstaina facebookissa, että naisiin kohdistuvasta väkivallassa on kyse yhdestä pahimmista rikoksista ihmisoikeuksia vastaan rauhan aikana. Olen samaa mieltä. Mutta jos näiden sanoja takana ei seista vaan samalla sallimme sukupuolittuneen väkivallan jatkua omalla maaperällä, ei kyseessä voi olla muusta kuin ulkopoliittisesta kasvojenpesusta. Suomen uskottavuus ja maine ihmisoikeuksien kunnioittajana kärsii, jollei se täytä Istanbul-sopimuksen edellytyksiä ja henkeä, vaan menee sieltä, mistä aita on matalin.

 

Lisätietoja:
Hanna Kemppainen
hpkemppa@gmail.com

Vihreitä Naiset ry hallituksen jäsen
puoluevaltuuskunnan jäsen