Paula PohjanrinneVihreät Naiset ry tukee hallituksen esitystä kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken. Perheillä on ollut tähänkin asti valinnanvapaus, mutta käytännössä vain murto-osa miehistä käyttää oikeuttaan hoitaa lapsiaan kotona, sanoo Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtaja Paula Pohjanrinne. Nykyinen kotihoidontukijärjestelmä ylläpitää mallia, jossa naiset ovat taloudellisesti riippuvaisia puolisostaan. Tämä malli on tehnyt nuorista naisista työnantajille riskisijoituksia, joita ei haluta palkata vakituisiin tehtäviin. Naisille on käytännössä tarjolla vain heikommin palkattua pätkätyötä, myös niille, joilla ei ole lapsia. Tämä johtaa puolestaan siihen, että naisille kertyy eläkettä vähemmän kuin miehille.

Hallituksen ehdotusta on kritisoitu siitä, että valtion ei tulisi pakottaa perheitä jakamaan tukea, mutta käytännössähän valtio pakottaa meitä monin tavoin muillakin elämän eri alueilla: tuloista on maksettava veroja, on käytävä koulua, miehet pakotetaan maanpuolustuspalvelukseen jne. Jatkossakin kuka tahansa voi hoitaa lapsiaan vaikka täysi-ikäisiksi kotona – valtion ei kuitenkaan tarvitse tukea sitä. Vihreät Naiset pitää parempana sitä, että kotihoidon tuki velvoitetaan jakamaan vanhempien kesken, kuin että sitä vain leikattaisiin – mikä on ollut yksi esillä olleista vaihtoehdoista.

Lisäksi on muistettava, että isilläkin on oikeus hoitaa lapsiaan, huomauttaa Vihreät Naiset ry:n  hallituksen jäsen Karo Tammisto. Isien ei pitäisi joutua perustelemaan työpaikallaan valintaansa jäädä kotiin hoitamaan lapsia. Muutokset ovat aluksi vaikeita, mutta ajan myötä niistä tulee osa arkea – kuten tupakoinnin kieltäminen ravintoloissa.

Kotihoidontuen jakamisen myötä isien kotona olemisesta lasten ollessa pieniä tulee yhä arkipäiväisempää, ja parantaa heidän asemaansa esimerkiksi erotilanteissa. Tämä on todellinen yhteiskunnallinen rakennemuutos, joka samalla johtaa naisten aseman paranemiseen työmarkkinoilla.

 

Lisätietoja:

Paula Pohjanrinne
paula.pohjanrinne@vihreat.fi
p. 040 4154907

 

Karo Tammisto
karo.tammisto@vihreat.fi