Heidi IsraelissaVihreät naiset arvostavat sitä ansiokasta työtä, jota Heidi Hautala on tehnyt toimiessaan kehitys- ja omistajaohjauksen ministerinä.

Ministeri Heidi Hautalaa olisi tarvittu hallituksessa. Ymmärrämme Heidin tekemän ratkaisun, mutta olisimme toivoneet, että hän olisi tästä kohtuuttomasta kohusta huolimatta jatkanut arvokasta työtään.

Meidän luottamustamme ministeri Hautalan toimintaan ei ole horjuttanut syntynyt kohu Arctia Shippingin ympärillä ja arvostamme suuresti sitä rehellisyyttä ja avoimuutta, jolla Heidi on asiasta tiedottanut.

Tiedämme, että Heidi Hautalan arvokas työ naisten oikeuksien ja kehitysmaiden tyttöjen koulutuksen puolustajana on ollut poikkeuksellista ja merkittävää. Lukuisissa puheenvuoroissaan Heidi on nostanut esiin mm. naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja toiminut ansiokkaasti väkivallan vähentämiseksi.

Hallitus tarvitsee ministereitä, joiden päätöksenteon ja arvomaailman perusta on eettisyys, tasa-arvo ja ihmisoikeudet.

Haluamme kiittää Heidi Hautalaa hänen erinomaisesta työstään ministerinä. Toivomme, että hän jatkaa aktiivista toimintaansa vihreälle liikkeelle tärkeiden arvojen ja asioiden puolestapuhujana.

 

Anna Moring

Vihreät Naiset ry:n puheenjohtaja

Sirpa Hertell

Vihreät Naiset ry:n pääsihteeri

 

*********

Blogitekstit ovat kirjoittajan omia keskestelunavauksia eivätkä välttämättä edusta Vihreät Naiset ry:n virallista kantaa