Moring_10-08-25_019_isoVihreät Naiset haastaa kaikki Europarlamenttivaaleihin 2014 osallistuvat puolueet tasa-arvotalkoisiin. Vaaleissa jo ehdokasasettelu ratkaisee monesti sen, mikä on vaalien lopputulos tasa-arvon kannalta. Mitä enemmän jonkin sukupuolen edustajia on ehdolla, sen enemmän heitä myös valitaan. Siksi Vihreät Naiset haastaa kaikki puolueet seuraamaan Vihreiden esimerkkiä ja suunnittelemaan ehdokaslistansa siten, että ehdolla on vähintään 40% kummankin sukupuolen edustajia.

– Ehdokasasettelu on yksi parhaista mahdollisuuksista vaikuttaa sekä siihen, minkälaisia teemoja vaaleissa nousee esiin että siihen, miltä vaalien tulos näyttää sukupuolten tasa-arvon kannalta, toteaa Vihreiden Naisten puheenjohtaja Anna Moring. Nyt kun ehdokasasettelu on toden teolla käynnistymässä, Vihreät Naiset haastaa puolueet näkemään ehdokaskentän kokonaisuutena myös tasa-arvon kannalta.

Eurovaalit ovat tasa-arvon kannalta erittäin merkittävät vaalit. Euroopan tasolla tapahtuvat tasa-arvopäätökset vaikuttavat koko Euroopan ja sitä myötä myös Suomen tilanteeseen laajasti. Siksi on tärkeää, että Euroopan parlamenttiin saadaan yhtälailla molempien sukupuolten edustus.

Vihreät Naiset haluaa muistuttaa, että myös Euroopan komission komissaariehdokkaide nimeämisen tulisi noudattaa tasa-arvon periaatteita. Tasa-arvoista komissiota ei voida koota, jos jäsenmaiden komissaariehdokkaat ovat pääsääntöisesti miehiä. Siksi jokaisen EU:n jäsenmaan tulisi asettaa sekä mies- että naisehdokas komissaariksi. Näin saataisiin myös mahdollisimman laaja-alaista osaamista ja useita eri vaihtoehtoja mukaan komission rakentamiseen. Suomen tulee olla etulinjassa tälläkin rintamalla tasa-arvoa ajamassa.

Lisätietoja:

Anna Moring
Puheenjohtaja
Vihreät Naiset ry
0445359505

 

Vihreiden eurovaaliehdokkaat löydät täältä ->