Outi Alanko-Kahiluoto-53_0Outi Alanko-Kahiluoto Vihreiden Naisten puheenjohtajaksi – Vihreiden Naisten tehtävänä on varmistaa, ettei säästöjä tehdä heikoimpien kustannuksella.

 

Vihreät Naiset ry valitsi syyskokouksessaan Laukaassa 17.11.2013 puheenjohtajakseen toisen kauden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon, 47.

Alanko-Kahiluoto on vahva yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustaja. Hän on Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä sivistysvaliokunnan jäsenen. Siviiliammatiltaan Alanko-Kahiluoto on kirjallisuuden tutkija ja opettaja.

– Aikamme politiikan tärkein tehtävä on pysäyttää ilmastonmuutos ja poistaa köyhyys niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Vihreiden Naisten tehtävänä on puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja varmistaa, ettei esimerkiksi kuntatalouden säästöjä tehdä heikoimpien kustannuksella, Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

Vihreiden Naisten tulevalla kaksivuotiskaudella edessä ovat kahdet vaalit, euro – ja eduskuntavaalit. Vihreillä on vahvoja tasa-arvoteemoja ja naisehdokkaita tulevissa vaaleissa.

– Naisten asemaa parannetaan ennen kaikkea korjaamalla yhteiskunnan syrjiviä ja epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita. Yhdenvertaisuutta on parannettava kaikilla yhteiskunnan aloilla ja läpileikkaavasti kaikessa politiikassa. Erityisesti työelämän rakenteisiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava voimakkaasti. Poliittisten päätösten sukupuolivaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset tulee aina arvioida.

Merkittävä tasa-arvopolitiikan edistämisen paikka on Vihreille Naisille siirtyvä Nytkis ry:n puheenjohtajuus eduskuntavaalivuonna 2015, jossa vihreät edustavat nyt korkean tason profiililla näkyvästi ja merkittävästi.

– Juureni ovat paikallispolitiikassa ja kansalaistoiminnassa. Vahvaa tasa-arvopolitiikkaa on tehtävä valtakunnan tasolta paikallistoimintaan asti koko naisjärjestökentän voimin. Tasa-arvopolitiikan tulee näkyä ja kuulua kaikilla politiikan saroilla naisyrittäjyydestä kehityspolitiikkaan. Alanko-Kahiluoto vetää puolueen poliittisen ohjelman työryhmää, joka valmistelee Vihreille poliittisia tavoitteita seuraavalle nelivuotiskaudelle. Tasa-arvotavoitteiden tulee läpäistä koko poliittinen ohjelma, mikä oli syyskokouksen vahva tahto.

Vihreiden Naisten syyskokouksessa valittiin järjestölle neljä uutta hallituksen jäsentä ja saman verran varajäseniä. Uusiksi hallituslaisiksi valittiin Hanna Kemppainen (Helsinki), Lea-Elina Nikkilä (Joutsa), Tiina Rosberg (Kotka) ja Laura Mäntylä (Helsinki). Varajäseniksi valittiin Hanne Koivujärvi (Oulu), Elina Koskinen (Helsinki), Kaisa Kutilainen (Turku) ja Eija Luostarinen (Kuopio).

Vanhoina jäseninä jatkavat Henna Hakkarainen (Helsinki), Teresia Volotinen (Espoo) ja Karo Tammisto (Tampere) sekä varajäseninä Ida Välimaa (Huittinen), Päivi Salminen (Rovaniemi) ja Sonja Hofslagare (Inari).