hertell_sirpa_alueet_670Harvoin politiikassa olen saanut kokea sellaista onnistumisen iloa kuin Euroopan unionin alueiden komitean täysistunnossa viime viikolla. Silloin hyväksyttiin puheenjohtaja Valcarcel Sison nuijan kopautuksella kirjoittamani lausunto 2030-ilmastotavoitteista. EU-parlamentin tapaan alueiden komiteassa me jäsenet valmistelemme lausunnot, jotka käsitellään ensin valiokunnissa ja hyväksytään sitten täysistunnossa. Lausuntoni ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuodelle 2030 oli törmäyskurssilla niin komission kuin parlamentinkin kanssa, sillä komissio ja parlamentti esittivät päästövähennystavoitteeksi vain 40 prosenttia. Myös komission esittämä 27 prosentin uusiutuvan energian lisäämistavoite on varsin vaatimaton, jos haluamme jatkaa kestävän talouskasvun tiellä kohti vuotta 2030.

Ilmastonmuutoksen uhka vaikuttaa niin kuntien päätöksentekoon kuin talouteenkin. Kaupunkisuunnittelussa ja sosiaalitoimessa on jo varauduttava tulviin ja vedenpinnan nousuun. Asuntojen hinnat ja asumisen kustannukset uhkaavat nousta entisestään, kun rakentamisessa on varauduttava poikkeuksellisiin sääilmiöihin, kuten rajuihin myrskyihin ja pitkäkestoisiin helteisiin. On suunniteltava, miten poikkeustilanteessa evakuoidaan vanhukset ja arvioitava, miten lähelle rantaa voi ylipäätään rakentaa.

Paikallis- ja aluehallinnon päättäjien mielestä nyt tarvitaan kolme sitovaa ilmastotavoitetta ja 50 prosentin päästövähennystavoite. On todella surkeaa, että päästökauppa ei toimi eikä houkuttele yrityksiä sijoittamaan ympäristöystävällisiin investointeihin. Kotikaupungissani Espoossa pari vuotta sitten rakennettu maakaasulla toimiva Fortumin lämpövoimalaitos seisoo käyttämättömänä, koska kivihiilen halpa hinta houkuttelee kaukolämmön tuottamiseen kaasun sijasta hiilivoimalla. Tämän kehityksen seurauksena kasvihuonekaasupäästöt kasvavat ja tavoitteet hillitä ilmaston lämpenemistä muuttuvat yhä hankalammiksi.

Maailman terveysjärjestön mukaan Euroopassa 30 prosenttia väestöstä kärsii polttoainepulasta. Erityisesti pienituloiset yksinhuoltajaäidit ja vanhukset ovat enemmistönä niiden joukossa, joilla ei ole varaa ostaa riittävästi lämmitysenergiaa pitääkseen kotinsa lämpimänä. Energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä voitaisiin vähentää polttoaineen kulutusta ja kustannuksia.

Alueiden komitean mielestä kunnat ja aluehallinto tarvitsevat komissiolta vahvaa taloudellista tukea ja tiukkoja ohjauskeinoja päästökehityksen suunnan muuttamiseksi. Meillä on vain yksi vaihtoehto ja se on onnistuminen lämpötilan nousun katkaisemisessa +2C asteeseen.

Euroopan unionin alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Komitean perustaminen antoi virallisen aseman alue- ja paikallishallinnolle EU:n päätöksentekojärjestelmässä Komitea aloitti toimintansa vuonna 1994 ja suomalaisia jäseniä komiteassa on yhdeksän.

Sirpa Hertell on EU:n alueiden komitean jäsen ja Espoon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.