Alanko-Kahiluoto_14-03-14_050_pieniVihreiden Naisten 20-vuotisjuhlassa puhunut Outi Alanko-Kahiluoto vaati kehysriiheltä riittäviä resursseja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Hän korosti myös Minna Canthin esimerkkiin nojaten koulutuksen merkitystä tasa-arvon edistämisessä.

Minna Canthin päivää vietetään 19. maaliskuuta.

Vihreät Naiset ry vietti 20-vuotisjuhlaansa viime viikonvaihteessa Espoossa. Järjestön puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto totesi juhlapuheessaan, että Vihreät Naiset on tehnyt aktiivista tasa-arvopolitiikka puolueen kyljessä jo 20 vuotta. – Vihreät Naiset on Vihreiden toiseksi suurin valtakunnallinen yhdistys, mikä osoittaa että poliittisten naisjärjestöjen tasa-arvotyötä tarvitaan, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Kansainvälisissä vertailuissa Suomea on pidetty tasa-arvon mallimaana, mutta mielikuva romuttuu, kun katsomme lukuja naisiin kohdistuvasta väkivallasta: lähes puolet suomalaisnaisista on kohdannut väkivaltaa. – Suomi ei ole ratifioinut Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaista yleissopimusta siitä häpeällisestä syystä, että Suomi ei vieläkään täytä sopimuksen velvoitteita, sanoi Alanko-Kahiluoto puheessaan.

– Tulevassa kehysriihessä on turvattava resurssit väkivallan vastaiselle työlle ja väkivallanuhreille. Aiemmin on jo päätetty siirtää turvakotien rahoitusvastuu kunnilta valtiolle. Tämän ansiosta turvakotipaikkojen määrää ja alueellista kattavuutta voidaan parantaa, sanoi Alanko-Kahiluoto.

– On selvää, etteivät pelkät lakimuutokset kitke väkivaltaa Suomesta, mutta riittävät rangaistukset voivat toimia ennaltaehkäisevästi. Parhaillaan on vireillä lakimuutos, jonka myötä rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistusäännös seksuaalisesta häirinnästä, lisäsi Vihreiden Naisten puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto.

– Hallitus on sitoutunut yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa edistämään palkkatasa-arvoa. Meillä on ollut samapalkkaisuusohjelma jo vuodesta 2006. Sen tavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Euroopan komissio on antanut jäsenvaltiolle suosituksen naisten ja miesten palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi, ja Suomen on ensi vuonna raportoitava komissiolle mihin toimiin on ryhdytty.

Juhlapuheessaan Outi Alanko-Kahiluoto nosti esille Minnan Canthin perinnön. – Canth korosti äitien oikeutta koulutukseen ja mahdollisuutta hankkia elantonsa omalla työllään. Hän näki, että tyttöjen ja naisten koulutus on tie tasa-arvoisempaan maailmaan. Koulutus luo tänä päivänäkin tasa-arvoa ja hyvinvointia, ja erityisen merkityksellistä se on kehitysmaissa.

– Koulutus sekä naisten ja lasten aseman parantaminen ovat kehitysyhteistyömme painopistealueita. Tyttöjen koulunkäynnin esteenä on usein koulussa koettu seksuaalinen väkivalta tai varhainen raskaus. Lapsiavioliitot, haitalliset asenteet ja vanhakantaiset perinteet, kuten sukuelinten silpominen, heikentävät vakavasti tyttöjen ihmisoikeuksia, Alanko-Kahiluoto totesi.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto

outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi

Pääsihteeri Sirpa Hertell

+358 (0) 50 5666 818
sirpa.hertell@vihreat.fi

 

Koko puhe luettavissa:

Tasa-arvo ei ole valmis