Hanna_Holopainen_MG_2502Tämän vuoden kehysriihi oli suuren väännön takana. Sen väännön seurauksena Vasemmistoliitto jätti hallituksen ja Vihreät, sekä SDP vaativat lapsilisäleikkauksen kumoamista. Kahden lapsen äitinä minusta vaikuttaa siltä, että kehysriihtä rakentaessaan hallitus unohti itse omassa hallitusohjelmassaan linjatun lapsivaikutusten arvioinnin. Tehtyjen päätösten lapsivaikutuksia on miltei mahdotonta arvioida, koska arviota ei ole etukäteen tehty.

Eri kansalaisjärjestöt järjestävät nyt aktiivisesti erilaisia keskustelutilaisuuksia missä halutaan pureutua hallituksen kehysriihen päätösten lapsivaikutusten arvioimiseen. Nyt jos koskaan olisi syytä todella kuulla kansalaisaktiiveja.
Lapsilisä on ollut Suomessa pyhä asia. Sitä on äitiyspakkauksen ohella pidetty suomalaisen hyvinvoinnin ja lasten oikeuksien symbolina. Suomi on saanut myös kansainvälisesti hyvää palautetta ja mainosta kummastakin. Lapsilisien avulla perheille korvataan lapsista aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisän ostovoima heikkeni yli viidenneksen vuosien 1995 – 2010 välillä, samalla kun koyhien lapsiperheiden määrä puolestaan on moninkertaistunut. Vuonna 1995

köyhissä perheissä eli 52 000 alle 18-vuotiasta lasta. 2000-luvun alussa heitä oli 129 000 ja vuonna 2007 jo 151 000. Köyhissä perheissä elävien lasten määrä on kasvanut lähes kolminkertaiseksi! Köyhyys lisää osattomuuden ja syrjäytymisen kokemusta.

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n lasten oikeuksien sopimusta ja
turvaamaan jokaiselle lapselle oikeuden hyvään elämään ja kaikkien
lasten tasa-arvoiseen kohteluun. Lapsilisät mahdollistavat hyvän
elämän edellytyksiä. Lapsilisän kautta viestimme ”sinä olet arvokas
yhteiskunnan jäsen, sinuun haluamme yhdessä investoida.” Tämän vuoksi
juuri lapsilisistä leikkaaminen on nostanut niin ison metelin. Kysymys
ei ole pelkästään lapsilisistä osana tulonsiirtojen kokonaisuutta,
vaan siitä mitä leikkaus viestii yhteiskunnan arvoista ja sukupolvien
välisestä oikeudenmukaisuudesta. Vielä on mahdollista korjata tehty
päätös ja luopua leikkauksista.

Hanna Holopainen

Vihreiden eurovaaliehdokas