Alanko-Kahiluoto_14-03-14_050_pieniVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto haastaa SDP:n tuoreen puheenjohtaja Antti Rinteen lunastamaan ”äijäfeministi”-tittelinsä ja rakentamaan tasa-arvoista, työelämän heikomman osapuolen huomioivaa työllisyys- ja talouspolitiikkaa yhdessä Vihreiden kanssa.


– Ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolestaan ja
työn tekemisen muodosta. Työllä on nykyään monet kasvot. Työt eivät enää jäsenny yrittäjyys-palkkatyö –jaottelun kautta, jonka varaan suomalainen sosiaaliturva on pitkälle rakennettu. Työn käsite kaipaa päivittämistä.  Uudet työn muodot on tunnustettava ja saatava sosiaaliturvan piiriin. Itsensä työllistäjät, freelancerit, osa-aikatyöntekijät, toiminimellä työskentelevät ja pienyrittäjät eivät saa unohtua, kun työelämäkysymyksiä ratkotaan miesvaltaisissa neuvottelupöydissä, toteaa Alanko-Kahiluoto, joka on myös Vihreät naiset ry:n puheenjohtaja.


– Naisyrittäjille tarvitaan räätälöityjä tukimuotoja. Myös
miesvaltaisten alojen on osallistuttava vanhemmuuden kustannusten
maksamiseen. Itsensä työllistäjää ei saa jättää vaille työttömyys- ja
eläketurvaa, Alanko-Kahiluoto jatkaa.


Yksinasuva osa-aikatyöntekijä pääkaupunkiseudulla joutuu tukeutumaan
toimeentulotukeen, sillä palkka ei riitä vuokraan, työmatkoihin, ruokaan saati kaikkeen muuhun elämässä tarvittavaan.


– Entä mitä Rinne ajattelee perustulosta? Perustulo parantaisi
esimerkiksi vastentahtoista osa-aikatyötä tekevien pienipalkkaisten
myyjien asemaa ja vapauttaisi heidät toimeentulotukiriippuvuudesta,
Alanko-Kahiluoto kysyy.


– Hyvinvoinnin kasvua ei voi mitata pelkällä kasvottomalla
bruttokansantuotteella. Tarvitaan uudenlaisia hyvinvoinnin mittareita,
jotka huomioivat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristön tilan.
Näin saadaan näkyväksi esimerkiksi kotityön ja muun markkinoiden
ulkopuolella tehdyn työn merkitys yhteiselle hyvinvoinnille.


– Kuntien palveluleikkaukset jarruttavat naisten edellytyksiä käydä
kodin ulkopuolella palkkatöissä. Taloudellisesti tiukkoina aikoina on
huolehdittava siitä, että leikkaukset ja elvytyspaketit eivät kohdistu
niihin, joiden edustus neuvottelupöydissä on heikompi kuin
vientivetoisten teollisuusalojen, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Lisätietoja:

Outi Alanko-Kahiluoto

050-5121727