Haluamme lämpimästi onnitella kokoomuksen uutta ympäristöministeriä Sanni Grahn-Laasosta nimityksestä ja toivottaa menestystä tehtävään. Kokoomuksen varapuheenjohtajana ja kansanedustajana olet kantanut vastuuta sekä puoleesi jäsenten että äänestäjien mandaatilla. On tärkeää, että Suomi jatkaa johdonmukaisesti politiikkaansa, ja edistää ympäristön- ja ilmastonsuojelua sekä kotimaassa että maailmalla tilanteessa, jossa suuria ympäristöön ja ilmastoon liittyviä neuvotteluja käydään. Vaikka aloitus on nopea, voit luottaa osaavaan ministeriön henkilökuntaan, tutkimukseen ja asiantuntijoihin työssäsi.

On hienoa, että miesvaltainen kokoomus haluaa antaa vastuuta ja näkyvyyttä osaaville naisille, ja nostaa nuoria, erityisesti nuoria naisia esiin. Erityisesti miesvaltaisissa puolueissa on tärkeää, että myös ehdokkaiksi nimettäisiin saman verran naisia kuin miehiä kaikissa vaalipiireissä, jotta he voivat nousta merkittäviin asemiin jo ensimmäisen kauden aikana. Pystyt ministerinä osoittamaan suomalaista naisjohtajuutta tilanteessa, jossa puolueiden, yritysten ja korkeakoulujen johtajat ovat lähes poikkeuksetta miehiä.

Vastustamme suuresti naisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja seksismiä, joka nousi nimityksesi myötä. Olet lehdistöavustajana saanut nähdä itse ministerin työn arjen ja mediapyörityksen. On normaalia, että poliitikolla on taustalla vastaavaa työkokemusta, ja se valmistaa hyvin kansanedustajan tehtäviin. Nuoruus ja perheellisyys eivät ole kenellekään este hoitaa vaativiakin töitä sukupuolesta riippumatta. Suomessa on kaikilla tasoilla tarve parantaa entisestään työn ja perheen yhteensovittamista, luoda joustavia työratkaisuja sekä edistää tasa-arvoista vanhemmuutta. Meillä on etuoikeus valtion tukemaan tai ilmaiseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kouluissa lapsemme oppivat myös ympäristöstä, ilmastosta ja globaaleista haasteista, joista sinulla on nyt merkittävä päätösvastuu.

Ympäristöministerin salkku on vaativa ja merkittävä tulevaisuutemme kannalta. Se, mitä teemme nyt, vaikuttaa suoraan sekä omaan että tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin maapallolla. Meillä ei ole aikaa odotella, vaan tarvitsemme merkittäviä ja rohkeita ratkaisuja vihreän talouden ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Ensi vuonna neuvottelemme maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen sekä uudet vuosituhattavoitteet. Tavoitteista suuri osa liittyy ilmastoon, ympäristöön ja maailman kantokykyyn, ja ne ovat universaaleja, eli koskettavat myös meitä. Toivomme, että puolustat Suomen vahvaa linjaa kestävän kehityksen – sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen – saavuttamiseksi. Toivomme, että pidät esillä myös naisten ja tyttöjen osallistumista ilmastoneuvotteluihin.

Puhdas luonto, energia ja ilmasto ovat elinehto meille kaikille, koko Suomen hyvinvoinnille ja taloudelle – maapallosta puhumattakaan. Suomen valtteja ovat puhtaat järvet ja meret, hiljainen metsä, kestävät kalakannat, monipuolinen luonto ja raikas ilma Hangosta Inariin. Ne ovat ihmisten elinympäristöä ja monelle myös elinkeino. Ne muodostavat myös mielikuvan Suomesta kauniiden kaupunkiemme ja osaavien ihmisten lisäksi. Sääntelyä on hyvä purkaa silloin, kun se estää näiden tavoitteiden saavuttamista ja edistää nopeampia ratkaisuja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Osa sääntelystä on välttämätöntä, jotta voimme ohjata ja kannustaa toimintaa kohti parempia ratkaisuja. Lyhytnäköiset toimenpiteet eivät ole kannattavia. Menestyksemme maana ja ihmiskuntana riippuu siitä, kuinka pitkälle osaamme katsoa. Toivomme siis pitkäkatseisuutta ja hyvää harkintakykyä vaativassa ympäristöministerin tehtävässä!

Hanna Kemppainen,
Vihreät Naiset ry, 1. vpj, 27 v.

Katja Mannerström,
Helsingin Vihreät Naiset ry, pj, 30 v.

Maria Ohisalo,
eduskuntavaaliehdokas (Hki), ViNO ry, pj, 29 v.