TyttöjenOuti koulutus on maailman vahvin ase epätasa-arvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Se on paras tapa nostaa maa köyhyydestä ja voimaannuttaa sen kaikki kansalaiset. Anna tytölle kirja ja kynä, annat mahdollisuuden muutokseen. Laadukkaalla koulutuksella voidaan varmistaa, että tytöt saavat hyödyntää koko osaamistaan ja antaa panoksensa yhteiskunnan muuttumiseen tasa-arvoisemmaksi. Tyttöjen ja naisten koulutuksesta hyötyy koko yhteisö ja yhteiskunta. Perheiden toimeentulo paranee. Koulutettujen naisten lapsilla on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet elää yli viisivuotiaiksi. Jottakoulutuksesta olisi täysi hyöty kaikille, on varmistettava että naiset ja miehet voivat toimia yhtä lailla päättäjinä ja samoissa ammateissa.

Tästä huolimatta maailmanlaajuisesti 65 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun. Tytöt kohtaavat sukupuolensa, ikänsä ja köyhyytensä vuoksi erilaisia koulunkäynnin esteitä kuin pojat.  Koulutie katkeaa tytöiltä poikia aiemmin ja joka kolmas tyttö ei siirry alakoulusta yläkouluun. Liian monen tytön koulutie katkeaa lapsiavioliittoon, raskauteen tai väkivallan pelkoon. Tytöt kärsivät poikia useammin aliravitsemuksesta, huonosta koulutuksesta, lapsikaupasta ja hiv/aidsista. Tytöt kuitenkin kuuluvat kouluun, eivät makuuhuoneeseen, keittiöön, työvoimaksi tai äideiksi. Kaikilla tytöillä on oikeus lapsuuteen ja oppimiseen.

Kehityshanna kemppainenmaiden tasa-arvon, koulutuksen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen kulkevat käsi kädessä. Jotta koulutus toteutuisi, on vahvistettava tyttöjen suojelua esimerkiksi väkivallalta ja haitallisilta perinteiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja sukupuolielinten silpomiselta. On varmistettava, että tyttöjä kohdellaan samoin kuin poikia koulussa, koulun henkilökunta on paikalla, kouluissa on vessat ja myös tytöt saavat ravinteikasta ruokaa. Tyttöjen on voitava puhua miesten läsnäollessa. Köyhyys, taudit, huonot kulkuyhteydet, ääriliikkeet ja konfliktit ovat suurimpia rakenteellisia esteitä niin tyttöjen kuin poikien koulutukselle, mutta vaikuttavat heihin erilailla.

Tyttöjen koulutuksen ja oikeuksien edistäminen sai eilen merkittävän tunnustuksen, kun asian puolesta aktiivisesti toiminut 17-vuotias pakistanilainen Malala Yousafzai vastaanotti Nobelin rauhanpalkinnon nuorimpana historiassa. Malala on erinomainen esimerkki nuorten kansalaisaktivismista, jota on tuettu kansainvälisellä tasolla. Malala toimii nimittäin myös Planin ”Koska olen tyttö”- kampanjan tukijana, joka on pystynyt varmistamaan koulutuksen jo neljälle miljoonalle tytölle ja parantanut 500 miljoonan tytön asemaa lakimuutoksilla.  Planin aloitteesta syntyi myös YK:n kansainvälinen tyttöjen päivä. Vastaavaa työtä tekevät mm. UNICEF, joka toimii myös humanitaarisilla kriisialueilla tyttöjen koulunkäynnin jatkumiseksi, sekä UN Women, joka edistää naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista kehitysmaissa mm. tukemalla naisjohtajia puhumaan tyttöjen koulutuksen puolesta kylissä. Kaikkien aktiivista panosta ja yhteistyötä tarvitaan. Tyttöjen ja naisten oikeuksia pitkään edistänyt presidentti Tarja Halonen kutsui Planin Tyttöjen päivä-juhlassa myös Suomessa miehet ja pojat mukaan UN Womenin HeforShe –kampanjaan. Muutos tehdään yhdessä, kaikkien tuella.

Tasa-arvoa ja kaikkien tyttöjen koulutusta ei tulla saavuttamaan vuoteen 2015 mennessä. Tämän vuoksi on elintärkeää, että YK:ssa Suomi ja muut jäsenvaltiot hyväksyvät uudet post-2015 tavoitteet, jotka sisältävät laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen, väkivallan lopettamisen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumisen. Tasa-arvon saavuttaminen tulee olla uuden agendan keskiössä läpileikkaavana ja universaalina, itsenäisenä tavoitteena. Toivottavasti Malalan palkinto kannustaa kansalaisia ja poliitikkoja toimimaan aktiivisesti tyttöjen koulutuksen eteen ja korostaa asian tärkeyttä myös YK:n uusia vuosituhattavoitteita ajatellen. Jos haluamme ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutuvan, meidän on voimaannutettava tytöt ja naiset ja antava heidän täyden osaamisensa kukoistaa. Heillä tulee olla valta päättää omasta elämästään ja oikeus olla samanarvoinen, ei heikompi sukupuoli.

Hyvää tyttöjen päivää!

Outi Alanko-Kahiluoto
Vihreiden Naisten pj.
kansanedustaja,
Vihreän eduskuntaryhmän pj.
&
Hanna Kemppainen
Vihreiden Naisten 1. vpj
Plan-kummi ja ihmisoikeusaktivisti