Kannanotto 21.11.2014

Vihreät Naiset ry muistuttaa, että valtiolla on velvollisuus varmistaa jokaisen yksilön ihmisoikeuksien toteutuminen. Valtion on kohdeltava kansalaisiaan yhdenvertaisesti ilman syrjintää. Jokaisella ihmisellä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe valtiovallan edessä omasta halustaan seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai uskonnosta riippumatta. Valtio on vastuussa jäsenilleen, ei uskontokunnille tai perinteille. Mikäli valtio ei salli adoptiota, sukunimeä ja avioliittoa myös muille kuin heteroseksuaalisille pariskunnille, tai pakottaa eroamaan sukupuolen muutoksen yhteydessä, se asettaa eri ihmiset, perheet ja lapset eri asemiin ja syrjii yksilöitä, sanoo Vihreät Naiset ry:n puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreät Naiset kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Vihreät kaikkien jäsenjärjestöjensä tuella ovat ilmaisseet täyden tukensa lainsäädännölle ja ovat aktiivisesti puhuneet sen puolesta niin eduskunnassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Lainsäädäntömuutoksen takana on kansalaisten enemmistön tuki. Kansalaisaloite keräsi määräaikaan mennessä 166 851tukijaa ja siirtyi eduskuntaan. Avoin ja suora demokratia ja kansalaisten osallistuminen meni askeleen eteenpäin.

Nyt, kun aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on menossa eduskunnan käsittelyyn 28.11., on jokaisen kansanedustajan kannalla – ja sen perusteluilla – merkitystä. Lakivaliokunta esittää kielteistä lausuntoa lainmuutokselle niukalla 9-8 enemmistöllä. Tähän tehdään vastalause, joka puoltaa tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä. Enemmistö kansanedustajista voi halutessaan asettua vastalauseen taakse. Tällöin aloitteesta äänestettäisiin eduskunnan suuressa salissa perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen. Lähes kaikki näkökulmat asiasta on tuotu esille, ja on jokaisen kansanedustajan itse päätettävissä, mikä hänelle on tärkein perustelu puolesta ja vastaan.

Lainsäädäntöprosessi on pitkä, mutta se antaa samalla vastauksia moniin kysymyksiin suomalaisesta yhteiskunnasta ja yksilön ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, avioliiton merkityksestä, yksilön ja valtion sekä valtion ja uskonnon suhteesta, sukupuolittuneista stereotypioista ja lasten oikeuksista. Tämä on arvokasta tietoa myös äänestäjille vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Talous on tiukoilla, ilmastonmuutos on torjuttava, työllisyyteen pitää panostaa ja turvallisuustilanne on kiristynyt. Silti suomalaisille on tärkeää ottaa kantaa myös arvokysymyksiin, kuten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe vapaasta tahdostaan. Tämä ei rajaa avioliittoa eri sukupuolten väliseksi. Katsomme, että kaikilla ihmisillä on oikeus avioitua sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta vapaasta tahdostaan. Avioliitto ja perheen perustaminen on ihmisoikeus, toteaa Alanko-Kahiluoto.

Lisätietoja
Paula Pohjanrinne
vt. pääsihteeri, Vihreät Naiset ry
p. 040 4154907