Siru

 

Fennovoiman rakentamiseen liittyy suuret taloudelliset riskit, joilla

on myös elinkeinopoliittisia vaikutuksia.

 

  1. Kansainvälisten sähkömarkkinoiden hintakehitys: Jo hinnan pysyminen

nykytasolla tekee hankkeesta kannattamattoman. Mankala-periaatteen

mukaan omistajat ovat sitoutuneet ostamaan osuutensa sähköä

todennäköisesti markkinoita korkeampaan omakustannushintaan.

 

  1. Rakennusaikaisten kustannusten epävarmuus: Olkiluoto 3:n hinta

nousi 3,8 miljardista eurosta 8,6 miljardiin jo 2012, eikä loppua näy.

 

  1. Hankkeen aikatauluriskit: Olkiluoto 3:n piti valmistua 2009, mutta

valmistunee 2018-2020 jos hyvin käy. 10 vuoden viivästyminen ilman

sentinkään tuottoa on väkevä kustannus valtavasti pääomaa sitovalle

hankkeelle ja sen velalle.

 

  1. Ydinjätteen käsittelyn kustannukset: Fennovoima ei ole vielä

löytänyt ratkaisua tai loppusijoituspaikkaa ydinjätteille. Uusi

“onkalo” maksaisi noin 3,5 miljardia euroa, sillä TVO ja Fortum ovat

ilmoittaneet varaavansa omansa omille jätteilleen.

 

  1. Turvallisuusstandardien täyttämiseen liittyvät kysymykset:

Länsimaisen Arevan kanssa oli liikaa haasteita laadun ja

turvallisuuden täyttämisessä. Stuk on jo huomauttanut lupahakemuksessa

olleesta voimalasta, ja sehän osoittautuikin Pietarin voimalan

vanhoiksi piirustuksiksi.

 

  1. Nykyaikaisten tuotantomuotojen hintakehitys. Esimerkiksi

aurinkopaneeleiden tehdashinnat putoavat joka vuosi.

 

  1. Teknologinen nykykehitys: nykyaikaiset energiamuodot kehittyvät

huimaa vauhtia tehokkaammiksi. Hanke vaikeuttaa pysymistä

Kansainvälisessä teknologisessa kilpailussa mukana. Barac Obama arvioi

monien taloustieteilijöiden tapaan: ”The nation that leads the world

in creating new sources of clean energy will be the nation that leads

the 21st century global economy.”

 

Samaan aikaan sähkönkulutus on laskenut monissa Pohjoismaissa vaikka

talous on kasvanut voimakkaasti. Suomessa esimerkiksi

metsäteollisuuden sähkönkulutus on pudonnut vuoden 2006 28,1 TWh:sta

hiukan yli kahteenkymmeneen.

 

  1. Venäläinen sopimuskulttuuri: Suuri riski on siinä, että suurimpana

osakkaana on laitetoimittaja. Jos vaikkapa rakentamisen kustannukset

nousevat, laitetoimittaja-osakkaan ja muiden edut risteävät. Osakkuus

on aivan eri asia kuin aiemmat yhteistyökuviot. Venäläinen

sopimuskulttuuri eroaa voimakkaasti länsimaisesta.

 

 

  1. Ulko- ja turvallisuuspoliittiset epävarmuustekijät: Venäjä on

perinteisesti käyttänyt energiaruuvia ulkopoliittisena

vaikutuskeinona. Monet asiantuntijat pitävät hanketta myös outona muun

Euroopan jäädyttäessä Venäjän ydinvoimahankkeet.

 

Rosatomin tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, vaan muun muassa

ydinaseita ja tukea venäläistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä

saattaa olla yksi syy siihen, miksi Rosatom lähtee rahoittamaan

laitosta Suomeen, vaikka sen kannattavuus on ontuva. Venäjä on

avoimesti ilmoittanut tavoitteekseen lisätä sekä lähipiirin että

Länsimaiden energiariippuvuutta Venäjästä.

 

10. Energia-alan työttömyys: Olkiluoto 3 on lähes tulkoon jäädyttänyt

energia-alan investoinnit vuosikymmenen verran. Suomalaisia yrityksiä

ei projektissa ole juuri työllistetty.

 

Esimerkiksi 2006-2010 Olkiluoto 3 söi 85 prosenttia Suomen

sähköntuotantokapasiteetin investoinneista, mikä hyydytti investoinnit

muihin hankkeisiin. Fennovoiman rakentaminen olisi rankka viesti

suomalaisille suunnittelijoille ja laitostoimittajille. Samaan aikaan

esimerkiksi Saksa on pelkästään vuoden 2012 aikana lisännyt uusiutuvan

sähkön tuotantoa 13 TWh, eli noin Olkiluoto 3:n mahdollisen

vuosituotannon verran.

 

 

Kunnissa on tehty sijoituspäätöksiä heikoilla tiedoilla, eikä

taloudellisista riskeistä ole käyty avointa keskustelua. Esimerkiksi

Pöyryn konsulttiselvitys Turun kaupungille oletti sähkön hintatason

nousevan 80 euroon vaikka mikään kansainvälinen tutkimuslaitos ei ole

tällaista oleta. Sekavien lähtöarvojen vuoksi vuoksi eri kunnissa on

erilaiset tuotto-odotukset samalle sijoitukselle.

 

 

Rosatom on liian suuri riskisijoitus, jonka elinkeinopoliittisia

vaikutuksia ei ole kattavasti arvioitu. Hankkeen jatkamiselle ei ole

syytä antaa lupaa.