Katja

Maailman parasta koulua rakennetaan Suomessa resurssien niukkuudessa ja jatkuvien leikkausten uhan alla. Samaan aikaan, kun opettajat yrittävät keksiä uusia tapoja selviytyä ja opettaa vähillä resursseilla, juustohöylä käy tihenevään tahtiin. Uudet opetussuunnitelmat muuttavat mm. ammatillista opetusta suuntaan, jossa opettajan pitää perustella miksi hänen tulisi opettaa – eikö nuoria voisi vain laittaa työpaikoille oppimaan. Tosin tämä muutetaan sanamuotoon, joka yllyttää löytämään uusia oppimisympäristöjä perinteisen luokan sijaan, mutta käytäntö on aika karu. Lisää etäopetusta, lisää projekteja ja verkko-opetusta. Tarvitaanko kohta opettajia enää?

Uusin toista astetta koskeva muutos on opetusverkon tiivistäminen, joka vie opetuksen yhä kauemmas nuorista – asiakkaista. Heistä, joista meidän tulisi kouluttaa tulevia ammattilaisia. Entä, jos kohta maakunnissa on enää muutama oppilaitos? Entä, jos maakunnassa yhtä alaa opetetaan enää yhdessä oppilaitoksessa? Matkat ovat yhä pidempiä ja pidempiä.

Hakeutuuko pian yhä useampi opiskelemaan alalle, jota voi opiskella lähellä, sen sijaan, että hakeutuisi alalle, jolla haluaa tehdä töitä?Vaihtoehtona on enää joko muuttaa koulun perässä jo 15 vuotiaana toiselle paikkakunnalle, tai matkustaa aamuin illoin pitkiäkin matkoja. Jo nyt hurjimmat opiskelijoideni koulumatkat ovat kaksi tuntia suuntaansa –  kolmella linja-auton vaihdolla. Kuinka moni jaksaa pysyä motivoituneena tuossa tilanteessa?

Vihreän koulutuspolitiikan tavoite on rakentaa tasa-arvoista, sivistynyttä, kansainvälistä, hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä Suomea, jossa jokaisella on taustasta riippumatta mahdollisuus tavoitella onnellisuutta, osallistua yhteiskuntaan ja oppia uutta läpi elämän.

Tämänhetkinen suuntaus on kuitenkin muuttamassa liikettä yhä vahvemmin kasvukeskuksiin. Nykyisillä muutoksilla samaan aikaan sinun pitäisi olla 15 vuotiaana valmis muuttamaan pois kotoa koulun perässä ja ehkä myös päättämään ammatti jossa haluat työskennellä, vaihtaminen ei aina ole niin helppoa. 15-vuotias on vielä lapsi! Ei kuulu sivistysvaltion toimintaan laittaa tekemään lapsia vielä noin suuria päätöksiä, tai pakottaman heitä itsenäistymään liian varhain jos he eivät ole siihen valmiita.

Se, mitä me Vihreät haluamme ja mitä me ajamme koulutuksessa, on ristiriidassa tällä hetkellä annettujen resurssien kanssa. Koulutuspolitiikkaan tarvitaan puoluerajat ylittävä yhtenäinen linja, joilla haetaan oikeasti riittävät toimintamahdollisuudet.

Leikkausten myötä koulutus karkaa kauemmas ja kynnykset uudelleenkoulutukseen nousevat korkeammalle. Kun valtionosuuksia vähennetään tutkintoon johtamattomista koulutuksista, nousee itsensä kehittämisen hinta. Samanaikaisesti kuitenkin kannustetaan elinikäiseen oppimiseen.

Koulutus kuuluu kaikille taustasta riippumatta. Meidän tulee olla mukana vaatimassa myös maantieteellistä tasa-arvoa, jotta kautta Suomen on mahdollista saada saman laatuista opetusta.

Opetuksen laadun lisäksi on pidettävä huolta koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä ja viihtymisestä. Homekouluista on päästävä eroon. Hallituksen suunnittelema Remontti Oy on varteenotettava vaihtoehto kuntien hätähuutoon vastaamiseen. Terveisiin seiniin panostamalla saamme terveitä tulevaisuuden työntekijöitä. Liian moni on altistunut jo niin pahasti kouluaikana, että on pahasti allergisoitunut astmaatikko ennen valmistumistaan. Työterveyshuolto ja Kela saa maksaakseen laskun, jonka huono rakennusvalvonta on aiheuttanut.

Koulutus on ylpeyden aiheemme, josta olisi mahdollisuus hyötyä taloudellisestikin. Suomen tulisi ottaa käyttöön Vihreiden koulutusvientimalli, jossa suomalaisesta koulutuksesta tehdään eettinen vientituote. Jo nyt Skotlannissa otetaan oppia suomalaisesta koulutusjärjestelmästä omaa kehitettäessä. Italiassa on paikoitellenkäytössä suomalaiset oppikirjat. Tässä on alku – nyt meidän tulisi osata jatkaa siitä eteenpäin. Vienti voi olla muutakin kuin paperirullia tai puhelimia. Vientimme voi olla koulutuksen tietotaitoa, vientimme voi olla koulutusta.

Meillä on käsissämme helmi, jolla on kansantaloudellistakin merkitystä. Jotta voimme edelleen pitää tästä valtistamme kiinni, on siihen saatava riittäviä toimintamahdollisuuksia. Opettajat tekevät osansa, mutta heille pitää antaa myös mahdollisuudet siihen.

Katja Andrejev

Liiketalouden opettaja ja kouluttaja, Vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas

Hamina, Kaakkois-Suomi