Vihreät Naiset ry kiittää hallitusta subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisestä. Oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on nimenomaan lapsen etu, ja siitä tinkiminen olisi ollut lyhytnäköistä.
Vihreät Naiset vaatii vanhempainvapaiden ja hoitovapaan kehittämistä joustavammaksi siten, että vapaiden käyttö voidaan ulottaa vanhempien niin halutessa aina lapsen kouluikään saakka. Vanhempainvapaan ja hoitovapaan osa-aikaisuutta ja joustavuutta on kehitettävä niin, että vanhemmat voisivat halutessaan jakaa hoitovapaaviikon keskenään vaikka puoliksi. Hoitovapaajärjestelmä pitää kehittää siten, että kolmasosa kotihoidontuesta on merkitty yhdelle vanhemmalle, kolmasosa toiselle vanhemmalle ja kolmasosa vanhempien kesken vapaasti jaettavaksi. Myös kotihoidontukea tulee kehittää niin, että se lisää tasa-arvoa työmarkkinoilla. Yksinhuoltajaperheiden, useimmiten äitien, köyhyysriski on moninkertainen useamman vanhemman perheisiin verrattuna ja siksi yksinhuoltajaäitien asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota perhepoliittisia ratkaisuja tehtäessä.
Toivottavasti Vihreiden tavoite perustulokokeilusta saadaan kirjattua seuraavaan hallitusohjelmaan, sanoo Vihreiden Naisten puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto. – Perustulo parantaisi lapsiperheiden työn ja perheen yhteensovittamisen edellytyksiä merkittävästi.