Lotta Alhonnoro_muokattu

Suomen neljä suurinta puoluetta valitsivat ydinvoiman kotimaisen uusiutuvan energian sijaan. Heidän kulkemansa tie on kaikin puolin huono. Kelkka on kuitenkin vielä käännettävissä, jos sitoudumme jatkossa kestävään energiatalouteen.

Yksi uusiutuvan energian parhaista puolista on mahdollisuus tuottaa energiaa hajautetusti ja pienemmissä yksiköissä. Panostus paikalliseen uusiutuvaan energiaan on samalla panostus elinvoimaisempaan maaseutuun ja sen hyvinvointiin.

Maaseudulta löytyy energian tuotantoon tarvittavat resurssit läheltä: tuulivoima, hake, lanta ja muu biomassa ovat helposti hyödynnettävissä. Uusiutuvan energian avulla maaseudun energiahuolto voisi tulevaisuudessa olla täysin energiaomavarainen. Parhaimmassa tapauksessa energiaa voitaisiin jopa myydä eteenpäin. Energian lisäksi syntyy työtä ja lisätuloja, kun lähellä tuotettu energia jättää saadut tulot paikkakunnalle. Energiapolitiikalla on tärkeä merkitys aluepolitiikassa.

Paikallisilla energiaratkaisuilla kenestä vain voi tulla energian tuottaja. Tästä hyvänä osoituksena on palkittu, Pohjanmaan maakunnissa toteutettu energiakylä-hanke, jossa kehitettiin kylien energiaomavaraisuutta. Esimerkiksi Jepualla toimii hankkeen myötä kyläläisten itsenäisesti omistama energiayhtiö, joka omistaa sähköverkon lisäksi biokaasulaitoksen.

Nyt onkin tärkeää helpottaa uusiutuvan energian käyttöönottoa nopeuttamalla lupaprosesseja ja ohjaamalla kuntien hankintoja ympäristöteknologioihin. Järkevällä poliittisella päätöksenteolla voimme varmistaa, että maaseutu saa elinvoimaa maataloudesta, jätteestä, metsistä ja tuulivoimasta kumpuavalla energialla. Hajautettu, uusiutuvaan energiaan perustuva energiantuotanto on paitsi luonnon kannalta kestävä ratkaisu, myös vastuullista aluepolitiikkaa.

Lotta Alhonnoro

KTM, tutkija

Vaasa