AnneRTilastokeskus tiedottaa maaliskuussa julkaisemastaan yksityistä sektoria koskevasta tutkimuksesta, että naisten miehiä korkeampi koulutus ei ole kaventanut palkkaeroja. Sama koulutus takaa korkeamman palkan miehille kuin naisille, todistaa tämä sosiaali- ja terveysministeriön teettämä tutkimus. Eikä siinä vielä kaikki: naiset tarvitsevat sen lisäksi miehiä korkeamman koulutukseen sijoittuakseen samoihin tehtäviin työmarkkinoilla kuin miehet. Tutkimuksen mukaan naisten euro on nyt 83 senttiä.

Selvimmin palkkaero näkyy nuorten naisten ryhmässä. Koulutustaso on noussut selvästi enemmän kuin miesten. Siitä huolimatta nuorten naisten urakehitys on huonompaa ja palkkaus ei ole tasa-arvoista.

Raportti toteaa, että tällainen kehitys on huolestuttavaa. Nuoret naiset tulevat yksityiselle sektorille aikaisempaa korkeamman tutkinnon suorittaneina ja miehiä koulutetumpina, mutta heidän sijoittumisensa yksityisellä sektorilla ei ole vastaavasti parantunut. Nuorten palkansaajien ryhmässä naisten ja miesten ansioiden erot ovat kasvaneet, eivätkä kaventuneet.

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma päättyy maaliskuun lopussa. Nyt on aika vaatia toimia siihen, että samapalkkaisuus oikeasti saavutetaan. Perusteettomia palkkaeroja on purettava ja samapalkkaisuusohjelmaa tehostettava.

Anne Roponen, YTM, Iisalmi

http://www.anneroponen.fi/

https://www.facebook.com/pages/Anne-Roponen/1398137590434946?fref=ts